Nội dung ôn tập học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 8+9 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Ngô Gia Tự

I. Phần lý thuyết

1. Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Cho Ví dụ.

2. Bản thân em đã biết tôn trọng kỉ luật và pháp luật chưa? Cho ví dụ.

3. Một tình bạn trong sáng, lành mạnh là một tình bạn như thế nào? BẢn thân em đã có một tình bạn trong sáng, lành mạnh chưa?

4. Cơ sở của tình bạn là gì?

5. Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo? Cho ví dụ.

6. Lao động tự giác và sáng tạo sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

7. Thế nào là tự lập? Bản thân em đã biết sống tự lập chưa?

8. Gia đình là gì? Nêu vai trò của gia đình.

9. Trình bày quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?

10. Em đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình chưa? Cho ví dụ.

11. ThÕ nµo lµ xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

12. Bản thân em đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Cho những ví dụ minh họa cụ thể?

 

doc2 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung ôn tập học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 8+9 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Ngô Gia Tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN GDCD 8 Năm học 2017- 2018 Phần lý thuyết Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Cho Ví dụ. Bản thân em đã biết tôn trọng kỉ luật và pháp luật chưa? Cho ví dụ. Một tình bạn trong sáng, lành mạnh là một tình bạn như thế nào? BẢn thân em đã có một tình bạn trong sáng, lành mạnh chưa? Cơ sở của tình bạn là gì? Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo? Cho ví dụ. Lao động tự giác và sáng tạo sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Thế nào là tự lập? Bản thân em đã biết sống tự lập chưa? Gia đình là gì? Nêu vai trò của gia đình. Trình bày quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Em đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình chưa? Cho ví dụ. ThÕ nµo lµ xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Bản thân em đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Cho những ví dụ minh họa cụ thể? Bài tập Học sinh có thể làm các bài tập trong sách giáo khoa có liên quan đến phần lý thuyết trên. Bài 1. Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma túy Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao? Bài 2: Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm. NHÓM CHUYÊN MÔN TTCM DUYỆT KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Minh Ngọc Nguyễn Thu Phương Nguyễn Thị Song Đăng Phßng GD quËn Long Biªn TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Năm học: 2017- 2018 Môn: Giáo dục công dân 9 Lý thuyết Câu 1: Thế nào là truyền thống? Cho ví dụ. Câu 2: Truyền thống là vốn quý của dân tộc? Vậy chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Liên hệ bản thân em. Câu 3: Trình bày khái niệm năng động, sáng tạo? Câu 4: Người năng động, sáng tạo là người như thế nào? Câu 5: Tác dụng của năng động sáng tạo? Liên hệ bản thân em. Câu 6: Học sinh cần rèn luyện thế nào để có được đức tính năng động, sáng tạo? Liên hệ bản thân em. Câu 7: Em hiểu thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Cho ví dụ? Câu 8: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ đem lại tác dụng gì? Câu 9: Làm thế nào để có thể làm việc hiệu có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Liên hệ bản thân em. II. Bài tập Bài 1: An thường tâm sự với các bạn: “ Nối đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”. Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An? Bài 2: Hs có thể làm lại các bài tập trong sách giáo khoa có liên quan đến phần lý thuyết trên. Nhóm GDCD Tổ Phó CM BGH Duyệt \Phó Hiệu trưởng Trần Minh Xuân Nguyễn T Song Đăng

File đính kèm:

  • docnoi_dung_on_tap_hoc_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_lop_89_nam_ho.doc
Giáo án liên quan