Bài giảng Tiếng anh 6 - Unit 13: Activities and the seasons period 1: ( a 1, a 2) - Huỳnh Thị Lan Chi

Homework

Write 4 sentences about the weather in each season?

Write and learn new words

Homework

Write 4 sentences about the weather in each season?

Write and learn new words

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 27/10/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh 6 - Unit 13: Activities and the seasons period 1: ( a 1, a 2) - Huỳnh Thị Lan Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SUBJECT:ENGLISH UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS SETION A: THE WEATHER AND SEASONS PERIOD 1: ( a 1, A 2) TEACHER: HU ỲNH THỊ LAN CHI TR ƯỜNG THCS VÕ THÀNH TRANG UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS SECTION A: THE WEATHER AND SEASONS PERIOD 1: ( A 1, A 2) NEW WORDS SPRING SUMMER FALL (A.E) = AUTUMN (B.E ) WINTER WORDSQUARE GAME W E A T H E R K I S W C O O L Y N U A O T E O O T M R L F A L L E M M D U V X I R E S P R I N G Z R A K D L X O W E A T H E R K I S W C O O L Y N U A O T E O O T M R L F A L L E M M D U V X I R E S P R I N G Z R A K D L X O Structure What is the weather like in the winter? It is cold . What is the weather like in the summer? It is hot in the summer winter 1 cool 2 summer 3 hot 5 X 6 fall 7 warm 9 cold 10 spring 11 GROUP A GROUP B VICTORY 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 VICTORY Homework Write 4 sentences about the weather in each season? Write and learn new words GOODBYE !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_6_unit_13_activities_and_the_seasons_per.ppt