Tiếng việt - Bài 62: ôm, ơm (tiết1)

 ôm

con tôm

ơm

đống rơm

 

ppt7 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng việt - Bài 62: ôm, ơm (tiết1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÒ dù tiÕt tiÕng viÖt cña Líp 1a Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt KiÓm tra bÀI CŨ §äc tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt Bài 62: ôm –ơm (tiết1) ô m t ôm con tôm ơm r ơm đống rơm Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt Bài 62: ôm –ơm (tiết1) Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt Bài 62: ôm –ơm (tiết1) con tôm ơm đống rơm ôm tôm rơm chó đốm chôm chôm sáng sớm mùi thơm Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt Bài 62: ôm –ơm (tiết1) Nèi nhöõng chöõ coù vaàn môùi hoïc: «m-¬m «m ¬m b¸t c¬m s¬n ca lä cèm h­¬ng th¬m lèm ®èm Thø ba ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt TiÕng viÖt Bài 62: ôm –ơm (tiết1) con tôm ơm đống rơm ôm tôm rơm chó đốm chôm chôm mùi thơm sáng sớm Giờ học đến đây kết thúc

File đính kèm:

  • pptVan omom.ppt
Giáo án liên quan