Học vần - Bài: ua

ua

cua

cua bể

ppt9 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học vần - Bài: ua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoïc vaàn Hoïc vaàn Vieát baûng con Gheùp tieáng thaønh töø Hoïc vaàn chuù ruøa möa to löûa ñoû ca muùa

File đính kèm:

  • pptvan ua ua.ppt