Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: Cities of the World - Lesson 2: A closer look 1

New York is an exciting city with many skycrapers

It’s very cold in Sweden in the winter with lots of snow.

I like looking at tall buildings at night with their colourful lights

Write and tell me how to cook that Thai curry.

You can go boating on the West Lake. It’s nice!

Oxford University is the oldest university in Britain.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: Cities of the World - Lesson 2: A closer look 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ENGLISH 6 Welcome to our class1234567Name the continents: Period 70: Unit 9: Cities of the world Lesson 2:A closer look 11.Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then read the words aloud. /əu/ /ai / windowdrive I. PronunciationNguyên âm /əu/ là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là /ə/ và /u/. Với nguyên âm đôi chúng ta không phát âm riêng từng âm mà phải phát êm liền hơi. Âm /ə/phát âm rõ và dài hơn âm và /u/, hạ hàm xuống, tròn miệng và môi hướng vế phía trước. coldNguyên âm/ai/là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là /a/ và /i/. Âm / /a/ phát âm rõ, mạnh và dài hơn âm và /i/ một chút. Mở rộng mồm sang hai bên, tròn môiSky 1.Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then read the words aloud. /əu/ /ai /1.cold2.Sky I. Pronunciation3.Exciting6.High8.Fine4.Snow5.Old7.Clothes9.hold10.flight 2: Listen and repeat New York is an exciting city with many skycrapersIt’s very cold in Sweden in the winter with lots of snow.I like looking at tall buildings at night with their colourful lightsWrite and tell me how to cook that Thai curry.You can go boating on the West Lake. It’s nice!Oxford University is the oldest university in Britain.II. VOCABULARYChips(n)Khoai tây chiênPopular(adj)/pɔpjulə/Phổ biến Spaghetti(n)/spə’geti/Món mì ốngLandmark(n)/lænd,ma:k/  Danh thắngWilliam Shakespeare , sinh ngày (23/4/1564), mất ngày 23 tháng 4, 1616, là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, Playwright(n)/plei,rait/Nhà viết kịchMatch the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite1. Old2. Dangerous3. Quiet4. Dry5. clean6. Historic7. Boring8. Cheap9. coldSafe DirtyWetPollutedNewExcitingHotModernExpensivenoisyAAB1.Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one oppositeKEY1-e. old - new2- a:Dangerous-safe3- J : Quiet - noisy4- c: Dry - wet5-b: Clean - dirty6- h:Historic-modern7- f: Boring-exciting8-i:cheap -expensive9- g: cold - hotCITYBEAUTIFULexcitingMODERNPEACEFULBIG2.Create word webs:PEOPLEBEAUTIFULNICEOPENFRIENDLYUNFRIENDLYBUILDINGOLDTALLNEWMODERNWEATHERBADHOTCOLDRAINYWET AdjectiveSuperlative RulerLong adjectivesexpensive difficult tall tallestlongestShort adjectiveslongEx: I’m the tallest in my class.III. Grammar: 1. Superlatives of long adjectives.most expensivemost difficultmost + adjEx: English is the most difficult subject.adj + estLong adjectives2 syllable adjectives ( not ending in y)All adjectives of 3 or more syllablesNote: We add “ The” before adjectives in the superlatives sentencecs.Act 5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/ her answer?The biggest city: London2. The oldest university:3. The most popular Bristish writer.4. The most popular food:5. The most popular drink:6. The most common activity:COUNTRY: BRITAIN Về Vương quốc Anh: Vương quốc Anh bao gồm nước Anh, xứ Wales, Scotland (tạo thành Liên hiệp Anh) và Bắc Ai-lenThủ đô: Thủ đô của Vương quốc Anh là Luân Đôn, đồng thời cũng là thủ đô của nước Anh. Dân số: Dân số của Vương quốc Anh khoảng 63 triệu người (nước Anh: 53 triệu, Scotland: 5,3 triệu, xứ Wales: 3 triệu, Bắc Ai-len: 1,8 triệu)Diện tích đất liền: Diện tích Vương quốc Anh xấp xỉ 95.000 dặm vuông (245.000 km vuông), Tôn giáo: Tôn giáo chính tại Vương quốc Anh là Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, Vương quốc Anh là một xã hội đa tín ngưỡng nơi mọi tôn giáo đều được chào đón và chấp nhận.COUNTRY: BRITAINOLDEST UNIVERSITYABMOST POPULAR BRITISH WRITERDickensWilliam Shakespeare  DickensWilliam Shakespeare  DickensWilliam Shakespeare  DickensA BMOST POPULAR FOOD AND DRINKFISH AND CHIPSSPAGHETTIABTEADRINKMOST COMMON ACTIVITYABPLAYING FOOTBALLWATCHING TVLondon is the Britain’s biggest city.Oxford University is the oldest unversity in Britain.It was built in the 12th century.The playwright William Shakepeare ( 1564 – 1616) is the most popular British writer in the world.Britain’s most popular food is fish and chips. Tea is the most popular drink.Britain’s most common leisure activities are watching television and films and listening to the radio. Act 6. Read and correct your answer:.OLDEST UNIVERSITYOxford University is the oldest unversity in Britain.It was built in the 12th century.The University of Cambridge. Founded in 1209, Cambridge is the second oldest university in the English-speaking world and the world's fourth-oldest surviving university.  , Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh và các trường đại học còn sót lại thứ tư lâu đời nhất trên thế giới. ABMOST POPULAR BRITISH WRITERThe playwright William Shakepeare ( 1564 – 1616) is the most popular British writer in the world.DickensWilliam Shakespeare  DickensWilliam Shakespeare  DickensWilliam Shakespeare  DickensA BCharles John Huffam Dickens (/ˈtʃɑːrlz ˈdɪkɪnz/; 7 February 1812 – 9 June 1870) was an English writer and social critic Act 5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/ her answer?The biggest city: London2. The oldest university:3. The most popular Bristish writer.4. The most popular food:5. The most popular drink:6. The most common activity:Oxford universityShakespeareteaWatching TVFish and chipsMake superlative sentences with the face above.The biggest city in Britain is London.Home workDo exercises-A1,2,3 P16 . B2,3,4 P16-17 workbook Prepare new lesson: Unit 9. Lesson 3. a closer look 2

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_9_cities_of_the_world_lesson.ppt