Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh Lớp 9 - Từ 2/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Bài 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

Bài 2: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới ?

Bài 3: Trình bày sự phát trển kinh tế của Nhật Bản từ 1950 - 1970? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật?

Bài 4: Nêu nhiệm vụ, vai trò của LHQ? Kể tên các tổ chức của LHQ hoạt động ở Việt Nam mà em biết?

Bài 5: Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay?

 Củng cố những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.

 

docx5 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh Lớp 9 - Từ 2/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Từ ngày 2/3/2020 đến 15/3/2020 II. Khối 9 Môn Chủ đề Hướng dẫn của Gv Yêu cầu cần đạt Tài liệu học tập Thời gian hoàn thiện VĂN I. Phần Tiếng Việt II.Phần Văn II. Phần tập làm văn Yêu cầu học thuộc cấc khái niệm về các phương châm hội thoại: Phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm cách thức , phương châm quan hệ, phương châm lịch sự. Bài tập: Làm tất cả các bài tập trong phần tìm hiểu bài và phần luyện tập của 5 phương châm hội thoại trên Học thuộc lòng các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, bép lửa,Ánh trăng. Đọc lại 3 tác phẩm truyện ngắn Việt Nam hiện đại và kể tóm tắt được tác phẩm:Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà -Yêu cầu nhớ tên tác giả thể loại,bố cục của mỗi tác phẩm thơ văn trên. Nội dung nghệ thuật của các tác phẩm văn, thơ trên. - Phân tích cái nắm tay trong bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính. - Kể về một người thân có sử dụng các yếu tố nghị luận. - Viết bài văn ngắn về lòng dũng cảm -Viết bài ngắn về tình cảm gia đình -Viết bài văn ngắn về tình yêu quê hương dất nước. Yêu cầu: Giải thích được Thế nào là lòng dũng cảm, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước Nêu biểu hiện của lòng dũng cảm, của tình cảm gia đình và tình yêu quê hương dất nước lấy dẫn chứng lập luận làm sáng tỏ vấn đề - Giúp Hs củng củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất về phần văn, tiếng Việt và tập làm văn. - Rèn ý thức tự làm bài tập ở nhà. Vở ghi của học sinh, SGK ngữ văn 9 học kì I. Trước ngày 15/3 Lịch sử 1. Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1945 đến nay) Bài 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Bài 2: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới ? Bài 3: Trình bày sự phát trển kinh tế của Nhật Bản từ 1950 - 1970? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật? Bài 4: Nêu nhiệm vụ, vai trò của LHQ? Kể tên các tổ chức của LHQ hoạt động ở Việt Nam mà em biết? Bài 5: Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay? Củng cố những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Vở ghi, SGK Lịch sử 9. Trước ngày 15/3/2020 Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay Bài 1: Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp? Bài 2: Trình bày hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)? Bài 3: Tại sao trong năm 1929 có 3 tổ chức cộng sản ra đời? Kể tên các tổ chức cộng sản đó? Bài 4: Trình bày hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản việt Nam? Củng cố kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay đã được học. ĐỊA LÍ 1. Địa lí dân cư Câu 1: Đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam? Câu 2: Đặc điểm của nguồn lao động nước ta. Câu 3: Sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm? - Giúp Hs củng củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất về địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ. Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ. SGK Địa lí 9+ vở ghi Trước 15/3/2020 2. Địa lí kinh tế Câu 1: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố đến ngành nông nghiệp? Câu 2: Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Câu 3: Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp điện? 3. Sự phân hóa lãnh thổ Câu 1: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Câu 2: Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng? Câu 3: Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Bắc Trung Bộ Câu 4: Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ Cho bảng số liệu: Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (ĐV: nghìn ha) Năm Các nhóm cây 1990 2002 Tổng số 100,0 100,0 Cây lương thực 71,6 64,8 Cây công nghiệp 13,3 18,3 Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 15,1 16,9 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây. 2. Nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỷ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây. Tiếng Anh Unit 1 - Thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn với wish - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 2 - câu bị động, thì Hiện Tại Hoàn Thành - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 3 - Modal could with wish Biết được cách trả lời cho mỗi loại câu hỏi SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 4 Câu tường thuật ở hiện tại Modal verb with if( must, have to, should, might, ought - Nhớ được các từ được dùng để miêu tả các hoạt động diễn ra . SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 5 - câu hỏi đuôi - Gerunds after some verbs( động danh từ theo sau động từ love, prefer, enjoy, like, dislike, hate, - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập SGK + Vở ghi Cách phát âm Đuôi es,s,ed và các nguyên ,phụ âm khác - iz = c,ce,s,se,ss,x,z,ze,ch,sh,ge - s = p,k,t,f,ph,gh,th - z = b,d,g,l,m,n,ng,r,v,ve,y,the và các nguyên âm. Ed: id = t,d t = p,k,sh,ch,gh,th,ss,c,x d = l,n,r,g,v,s,w,y,z - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập SGK + Vở ghi

File đính kèm:

  • docxnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_ngu_van_lich.docx