Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 4: Dân chủ và kỉ luật - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT THCS Tà Hừa

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- HS hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật.

- Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ, kỉ luật. Hiểu được ý nghĩa dân chủ, kỉ luật.

2. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, yêu cuộc sống.

3. Năng lực

a. Năng lực chung

- Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.

a. Năng lực đặc thù

- Xử lí tình huống.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- SGK, SGV, TLTK. Nghiên cứu bài. Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập.

- Tìm các sự kiện, tính huống về dân chủ, kỉ luật và thiếu dân chủ, kỉ luật.

2. Học sinh

- SGK + vở ghi, tài liệu tham khảo.

- Học và làm bài cũ, chuẩn bị bài mới.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT

 a. Phương pháp: Hoạt động nhóm, gợi mở, vấn đáp, LTTH, trò chơi, đóng vai.

b. Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, mảnh ghép.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là tự chủ? Kể tấm gương tự chủ?

? Tự chủ có ý nghĩa gì đối với mỗi người? Tìm ca dao, tục ngữ . về tự chủ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 4: Dân chủ và kỉ luật - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT THCS Tà Hừa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 28/09/2020 Tiết 4 - Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - HS hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật. - Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ, kỉ luật. Hiểu được ý nghĩa dân chủ, kỉ luật. 2. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, yêu cuộc sống. 3. Năng lực a. Năng lực chung - Giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo. a. Năng lực đặc thù - Xử lí tình huống. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - SGK, SGV, TLTK. Nghiên cứu bài. Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập. - Tìm các sự kiện, tính huống về dân chủ, kỉ luật và thiếu dân chủ, kỉ luật. 2. Học sinh - SGK + vở ghi, tài liệu tham khảo. - Học và làm bài cũ, chuẩn bị bài mới. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT a. Phương pháp: Hoạt động nhóm, gợi mở, vấn đáp, LTTH, trò chơi, đóng vai. b. Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, mảnh ghép. IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ ? Thế nào là tự chủ? Kể tấm gương tự chủ? ? Tự chủ có ý nghĩa gì đối với mỗi người? Tìm ca dao, tục ngữ ... về tự chủ? 3. Bài mới Hoạt động 1. Khởi động - GV cho HS diễn tình huống: Anh thường xuyên đi học muộn. Là bạn của Anh, em sẽ làm gì? - Cho HS nhận xét – GV dẫn vào bài. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức, kỹ năng mới Hoạt động của GV và HS Nội dung 1. Đặt vấn đề (Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc). - Yêu cầu HS đọc truyện. ? Vào đầu năm học lớp 9A đã làm những việc gì? ? Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn lớp 9A? ? Sau khi bàn kế hoạch xong, các bạn lớp 9A đã làm gì? ? Lớp 9A đạt được kết quả như thế nào? * TL nhóm: 4 nhóm (TG: 3 phút). ? Ông giám đốc công ty đã có những việc làm nào? ? Ông giám đốc là người như thế nào? ? Công ty nhận kết quả là gì? - Đại diện HS TB - HS khác NX, bổ sung - GV NX, chốt kiến thức. ? Từ việc làm của lớp 9A và của ông giám đốc công ty, em rút ra bài học gì? 2. Nội dung bài học ? Qua phần đặt vấn đề, em hiểu thế nào là dân chủ? ? Kỉ luật là gì? - GV chốt lại nội dung bài học 1 * BT nhanh: Câu tục ngữ nào nói về kỉ luật 1. Đất có lề, quê có thói. 2. Nước có vua, chùa có bụt. 3. Phép vua thua lệ làng. * Chơi trò chơi tiếp sức: GV phổ biến luật chơi - Chia lớp thành 2 đội. - Đội 1: Nêu những hv thể hiện dân chủ và kỉ luật? - Đội 2: Nêu những hv trái với dân chủ và kỉ luật? ? Hãy nêu những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật? ? Kể tấm gương sống dân chủ và tôn trọng kỉ luật? Ví dụ? ? Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như thế nào? - Chốt lại nội dung bài học 2 SGK- 10 * Đóng vai: Tình huống: Lan điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần. Các bạn trong lớp đều được phát biểu ý kiến. - HS diễn – HS khác NX, bs - GV NX. ? Theo em vì sao phải thực hiện dân chủ và kỉ luật? - GV chốt lại nội dung bài học 3 SGK- 10 ? Mỗi chúng ta cần rèn luyện tính dân chủ, kỉ luật như thế nào? ? Là học sinh, em sẽ làm gì? ? Lấy ví dụ cụ thể? - Chốt lại nội dung bài học 4 I. Đặt vấn đề 1. Chuyện lớp 9A - Triệu tập cán bộ lớp - Họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động. - Các bạn sôi nổi thảo luận vấn đề chung. - Thành lập đội thanh niên cờ đỏ. - Tình nguyện tham gia các hoạt động. -> Mọi thành viên trong lớp đều được tham gia đóng góp ý kiến vào công việc chung của lớp => Tính dân chủ - Lớp cử người kiểm tra, nhắc nhở các bạn th kế hoạch chung => Tính kỉ luật -> Tập thể lớp xuất sắc toàn diện. 2. Chuyện ở một công ty: * Việc làm: + Triệu tập công nhân, phổ biến công việc, cử một đốc công theo dõi. + Không chấp nhận ý kiến đóng góp của công nhân. - Ông không thực hiện bảo hộ lao động => Thiếu dân chủ, thiếu kỉ luật. * Kết quả: Sản xuất giảm sút, công ty thua lỗ. => Bài học: Phát huy dân chủ , kỉ luật, phê phán sự thiếu dân chủ, thiếu kỉ luật. II. Nội dung bài học 1. Khái niệm a. Dân chủ: Là mọi người được làm chủ công việc của tập thể, xã hội, được biết, được tham gia bàn bạc, góp phần, giám sát những công việc chung của tập thể, xh b. Kỉ luật: Là tuân theo những qui định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội. Nhằm tạo ra sự thống nhất hđ để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc. * NDBH 1 (sgk10) - Đáp án: 1, 2 2. Biểu hiện Đội 1 Đội 2 Dân chủ- kỉ luật Trái với dân chủ - kỉ luật - Cả lớp thảo luận. - Mọi người cùng bàn bạc cv chung. - Đi học đúng giờ. - Làm bài đầy đủ - Lớp trưởng quyếtđ mọi việc. - Chống đối người thi hành công vụ... - Dân chủ: Làm chủ công việc, tham gia bàn bạc, giám sát công việc của tập thể... - Kỉ luật: Tuân theo quy định chung của cộng đồng, tập thể, cơ quan... VD: Bác Hồ trong câu chuyện “ Bác Hồ đi bỏ phiếu” 3. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật - Dân chủ để mọi người phát huy sự đóng góp của mình vào công việc chung. - Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả. * NDBH 2 (sgk10) 4. Ý nghĩa - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, có mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, hoạt động xã hội. * NDBH 3 (SGK10) 5. Rèn luyện tính dân chủ và kỉ luật - Mọi người cần tự giác chấp hành kỉ luật. Các cán bộ lãnh đạo và các tổ chức xã hội phải có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi người được phát huy dân chủ, kỉ luật. - Thực hiện tốt quy định của trường, lớp. - VD đi học đúng giờ.... * NDBH 4 (SGK11) Hoạt động 3. Luyện tập * TL cặp đôi: TG 2 phút. ? HV nào thể hiện tính dân chủ? Vì sao? - Đại diện HS TB - HS khác NX, bổ sung. - GV NX, chốt kiến thức ? Kể việc làm thể hiện tính dân chủ và tôn trọng kỉ luật ở trường, lớp? ? Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? a) HS còn nhỏ tuổi chưa cần đến dân chủ b) Chỉ trong nhà trường mới cần đến dân chủ c) Mọi người cần phải có kỉ luật d) Có kỉ luật thì xã hội mới ổn định * Bài tập 1( SGk 11) - Tính dân chủ: a, c, d. - Hoạt động thiếu dân chủ: b. - Hoạt động thiếu kỉ luật: đ. * Bài tập 2( SGK 11) - Tham gia bàn bạc côngv chung của lớp. * Bài tập bổ sung -> Ý kiến đúng: c, d Hoạt động 4. Vận dụng Câu 1: Hành vi nào sau đây có tính dân chủ? 1. Bàn bạc ý kiến xây dựng tập thể lớp. 2. Một số cử tri không tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. 3. Các hộ gia đình thống nhất xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương. Câu 2: Lớp em ý thức tổ chức kỉ luật chưa tốt. Nếu là lớp trưởng em sẽ làm gì? Hoạt động 5. Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo - Tìm hiểu và học tập những tấm gương sống có kỉ luật ở trường, lớp em. V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI SAU - Học thuộc nội dung bài học. Làm bài tập 3, 4 trang 11. - Đọc và chuẩn bị bài 4. SGK: Bảo vệ hòa bình - Sưu tầm tranh ảnh về bảo vệ hòa bình. - Tìm hiểu về tình hình trong nước và thế giới hiện nay. .....................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_cong_dan_lop_9_tiet_4_dan_chu_va_ki_luat_na.doc
Giáo án liên quan