Bài giảng tuần 21 tiết 102 văn bản : Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Tiếng nói văn nghệ không đơn thuần là tình cảm mà nó còn chứa đựng tình cảm  cảm xúc Văn nghệ đến với con người bằng con đường tình cảm đi vào nhận thức tâm hồn người đọc từ đó con người tự nhận thức mình.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tuần 21 tiết 102 văn bản : Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích : Nghệ thuật là tuyên truyền, không tuyên truyền không có hiệu quả & sâu sắc. Văn nghệ tuyên truyền bằng con đường đặc biệt - Con đường tình cảm. Qua tình cảm v/nghệ lay động toàn bộ con tim khối óc chúng ta . Không tuyên truyền nhưng lại có hiệu quả hơn hơn trong việc giáo dục con người. Bắt nguồn từ tư tưởng cao đẹp hướng người đọc tìm đến với lẽ sống cao đẹp của một giai cấp nhất định. Tiếng nói văn nghệ không đơn thuần là tình cảm mà nó còn chứa đựng tình cảm  cảm xúc Văn nghệ đến với con người bằng con đường tình cảm đi vào nhận thức tâm hồn người đọc từ đó con người tự nhận thức mình. I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : - Nhà hoạt động chính trị, hiện là - Phó Thủ tướng Chính phủ. 2/ Tác phẩm : Sáng tác những năm đầu thế kỷ XXI Đăng trên tạp chí Tia Sáng năm 2001 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: Phương thức biểu đạt chính của văn bản ? Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận bình luận I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. *Mở bài: Từ đầu...thiên niên kỷ mới *Thân bài: Tiếp theo ...hội nhập . *Kết bài: Phần còn lại. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: Hãy xác định hệ thống luận cứ trong văn bản ? Gồm 3 luận cứ a/ Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới . b/ Nhiệm vụ của con người VN trước mục tiêu của đất nước - c/ Những điểm mạnh ,yếu của con người VN cần nhận thức rõ Trong các luận cứ đã nêu luận cứ nào quan trọng ? Vì sao ? Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới là quan trọng . Vì nó mở ra hướng lập luận cho cả bài . I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới là quan trọng . Vì nó mở ra hướng lập luận cho cả bài . Để làm rõ luận cứ trên, tác giả đưa ra những lý lẽ nào ? Con người là động lực phát triển của lịch sử Trong nền kinh tế tri thức  vai trò con người quan trọng Chuẩn bị hành trang tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng, lối sống ... I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: 2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước Trong thế kỷ mới nước ta hướng tới những mục tiêu nào? & thực hiện những nh/vụ nào ? Bối cảnh : Kế hoạch phát triển hội nhập sâu rộng Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - tiếp cận kinh tế tri thức - Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn. I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: 2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước 3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam. Những điểm mạnh, yếu có quan hệ như thế nào với nhiệm vụ đưa đất nước đi lên ? - Thông minh nhạy bén những cái mới nhưng kĩ năng thực hành còn hạn chế - Cần cù sáng tạo nhưng công nghệ thấp - Đoàn kết trong đấu tranh nhưng đố kị nhau trong làm ăn. - Hạn chế trong thói quen, ít giữ chữ tín I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: 2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước 3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam. Cách nêu & phân tích của tác giả có gì đặc biệt ? - Phân tích cụ thể thấu đáo, nêu song song hai mặt & luôn đối chiếu giữa xây dựng & phát triển. Nhận xét về trình tự lập luận của tác giả khi nêu điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam? Tác giả đã kết thúc hệ thống luận cứ theo cách nào ? I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: 2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước 3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam. Nhận xét về trình tự lập luận của tác giả khi nêu điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam? Tác giả đã kết thúc hệ thống luận cứ theo cách nào ? Tính hệ thống chặt chẽ, có định hướng của các luận cứ . Tôn trọng sự thực, nhìn nhận khách quan-giúp mọi người tránh được tâm lý ngộ nhận, đề cao quá mức tự thõa mãn, không có ý thức học hỏi, cản trở sự phát triển của đất nước hiện nay. I / TÌM HIỂU CHUNG : 1/ Tác giả : 2/ Tác phẩm : 3/ Đọc & tìm hiểu chú thích: 4 / Bố cục : 3 phần. II/ PHÂN TÍCH: 1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới: 2) Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước 3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam. III/ TỔNG KẾT: Em hãy nêu cách lập luận & đặc điểm phẩm chất cũng như tồn tại của con người Việt Nam ? Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục Về nội dung: Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới. Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện thành công dân tốt IV/ LUYỆN TẬP: Bài tập 1 Những dẫn chứng thực tế về điểm mạnh, yếu trong nhà trường như: - Cá nhân, bạn bè: một số bạn lười học. - Ích kỉ, không có ý thức - Xây dựng tinh thần tập thể chưa cao HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: * Tự nhìn nhận bản thân mình để sửa chữa * Chuẩn bị bước vào thế kỷ mới em sẽ làm gì ? * Chuẩn bị bài :Các thành phần phụ chú (tt)

File đính kèm:

  • pptTiet 102 Chuan bi hanh trang vao the ky moi.ppt
Giáo án liên quan