Bài giảng môn Ngữ văn 10 - Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

I.Các thành phần của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

1.Văn học chữ Hán

2.Văn học chữ Nôm

*Giống nhau:

-Văn học viết của người Việt

-Mang đặc điểm văn học trung đại Việt Nam

-Một số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: phú, thơ Đường luật

 

ppt17 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn 10 - Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAỉO MệỉNG QUYÙ THAÀY COÂVEÀ Dệẽ TIEÁT GIAÛNGKiểm tra bài cũCâu hỏi 1Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XX đã trải qua mấy thời kì? Tên gọi của các thời kì văn học đó?Câu hỏi 2Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX còn được biết đến với những tên gọi nào khác? Vì sao có thể gọi như vậy?Khái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phần của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.1.Văn học chữ Hán2.Văn học chữ Nôm*Giống nhau: -Văn học viết của người Việt-Mang đặc điểm văn học trung đại Việt Nam-Một số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: phú, thơ Đường luậtThuật hoài – Phạm Ngũ LãoTruyện Kiều – Nguyễn DuĐộc Tiểu Thanh kí – Ngyễn DuKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phầnII.Các giai đoạnIII.Những nội dung lớnIV.Những đặc điểm về nghệ thuậtI.Các thành phần của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.*Khác nhauVăn học chữ HánVăn học chữ Nôm-Ra đời: thế kỉ X -Thể loại: chủ yếu tiếp thu từ TQ (cáo, chiếu, biểu, thơ Đường luật, truyền kì, tiểu thuyết chương hồi )-Thành tựu: văn xuôi, thơ, văn biền ngẫu-Ra đời: cuối thế kỉ XIII -Thể loại: + tiếp thu từ TQ (phú, văn tế) +thể loại dân tộc (ngâm khúc, truyện thơ, hát nói)- Thành tựu: chủ yếu là thơKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXII.Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX1.Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV2.Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII3.Giai đoạn từ thế kỉ XIII đến nửa đầu thế kỉ XIX4.Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIXHào khí Đông A – Thời đại nhà TRầnKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phầnII.Các giai đoạnIII.Những nội dung lớnIV.Những đặc điểm về nghệ thuậtII.Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX1.Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIVĐiều kiện lịch sử , xã hội Nội dungNghệ thuậtThành tựu-Độc lập, tự chủ-Hình thành và phát triển chế độ phong kiến-Chiến thắng quân Tống, Mông, Nguyên-Nội dung yêu nước mang âm hưởng hào hùng-Giọng điệu ngợi ca, khẳng định-Chữ Hán+văn chính luận+thơ phú-Chữ Nôm đặt cơ sở đầu tiênSông núi nước Nam; Hịch tướng sĩ; Thuật hoài.Khái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXNam quốc sơn hàNam quốc sơn hàKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phầnII.Các giai đoạnIII.Những nội dung lớnIV.Những đặc điểm về nghệ thuậtII.Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX2.Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVIIĐiều kiện lịch sử , xã hộiNội dungNghệ thuậtThành tựu-Chế độ phong kiến cực thịnh (triều Lê)-Nội chiến: Lê-Mạc, Đàng trong-Đàng ngoài-Nội dung yêu nước-Phản ánh, phê phán hiện thực-Chữ Hán:+văn chính luận +văn xuôi tự sự-Chữ Nôm+thơ Nôm Đường luật+khúc ngâmức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Truyền kì mạn lục Đàng trong - Đàng ngoàinghĩa quân tây sơnKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phầnII.Các giai đoạnIII.Những nội dung lớnIV.Những đặc điểm về nghệ thuậtII.Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX3.Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIXĐiều kiện lịch sử , xã hộiNội dungNghệ thuậtThành tựu-Chế độ phong kiến suy thoái-Khởi nghĩa nông dân mạnh mẽ (Tây Sơn)-Sự xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa: hướng tới con người, hiện thực đời sống-Chữ Hán: văn xuôi tự sự-Chữ Nôm: ngâm khúc, truyện thơ.( đạt tới đỉnh cao)-Hoàng Lê nhất thống chí; Truyện Kiều; Chinh phụ ngâm..Thời đại bão tápKhái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXI.Các thành phầnII.Các giai đoạnIII.Những nội dung lớnIV.Những đặc điểm về nghệ thuậtII.Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX4.Giai đoạn nửa sau thế kỉ XIXĐiều kiện lịch sử , xã hộiNội dungNghệ thuậtThành tựu-Thực dân Pháp xâm lược-Xã hội thực dân nửa phong kiến-Yêu nước mang âm hưởng bi tráng-Tư tưởng canh tân đất nước-Chữ Hán, Chữ Nôm: thể loại và thi pháp truyền thống-Xuất hiện văn xuôi quốc ngữ-Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, -Thơ Nguyễn Khuyến, Tú XươngKhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ X đến hết thế kỉ XIXLuyện tập Câu hỏi 1Hào khí Đông A – hào khí thời Trần được thể hiện như thế nào trong các tác phẩm văn học giai đoạn từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIV?Câu hỏi 2Nêu những biểu hiện cụ thể của giá trị nhân đạo trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

File đính kèm:

  • pptvan hoc trung dai(1).ppt
Giáo án liên quan