Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 8: Celebrations - Lesson 1: Getting started, listen and read

Checking T/F

1. Lunar New Year is the most important celebration in Vietnam.

2. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries.

3. Easter happens at around the same time as

Lunar New Year

4. In Vietnam, all family members living

apart try to be together at

 

ppt17 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 07/09/2021 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 8: Celebrations - Lesson 1: Getting started, listen and read, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Warmly welcome20-11TetTeacher’s dayCelebrations PERIOD 49-Unit 8Celebrations Lesson 1: Getting started, listen and readMonday, March 3rd 2014Match the icons with the names of the celebrations:126345EasterLunar New YearChristmasbirthdayMid-Fall FestivalweddingI. Getting started Which celebrations are mentioned in the text? Tet, Passover and Easter.UNIT 8: CelebrationsPERIOD 49: GETTING STARTED – LISTEN AND READ1. Vocabulary+ occur (v): + sticky rice cake (n): = happen bánh chưng+ Jewish (adj): người Do Thái+ slavery (n): sự nô lệ+ parade (n): cuộc diễu hànhxảy raVocabularyoccurSticky rice cakeJewishslaveryparadexảy rabánh chưngngười Do Tháinô lệcuộc diễu hànhUnit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 722. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries.N0GuessTFTFTFTFTFTF1234Check3. Easter happens at around the same time as 4. In Vietnam, all family members living apart try to be together at PassoverTet1. Lunar New Year is the most important celebration in Vietnam. Lunar New YearPassover2. Read these statements and decide if they are True or False?Checking T/FCelebrationWhen ?ActivitiesFoodCountry 3. Complete the tableTetPassoverEasterCelebrationWhen ?ActivitiesFoodTet PassoverEasterin late January or early Februarycleaning and decorating homes &enjoying special foodsticky rice cakesViet Namin late March or early April(Not available)special meal called the SederIsraelaround the same time as Passoverpeople crowd the streets to watch colorful paradeschocolate or sugar eggsin many countriesCountry4. Grammar:Relative clause Family members who live apart try to be together at TetEx: Tet is a festival. The festival occurs in late January or early February.Ex: Family members live apart. Family members try to be together at Tet Tet is a festival which occurs in late January or early February.“Which” và “Who” là 2 đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ.“Which” thay cho danh từ chỉ vật, sự vật.“Who” thay cho danh từ chỉ người đứng trước nó.* NoteUnit 8: CelebrationsPeriod49: Getting started+ Listen & Read Lễ Vượt Qua hay lễ Quá Hải là lễ quan trọng nhất của người Do Thái, kéo dài một tuần. Chiều ngày 14 tháng Ni-xan (khoảng tháng ba, tháng tư dương lịch), người ta sát tế chiên (cừu) tại đền thờ, rồi tư tế lấy máu chiên mà đổ dưới chân bàn thờ. Khi đêm xuống, người ta sẽ ăn tiệc chiên vượt qua theo gia đình hay theo nhóm mà không quên lấy chút máu chiên bôi lên cửa nhà. Lễ Vượt Qua được cử hành như một cuộc tưởng niệm nhằm giúp mỗi người sống lại kinh nghiệm của cha ông họ được giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập xưa kia. Trong bữa tiệc, người ta ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng, ngoài ra, họ cũng uống với nhau bốn chén rượu đã được vị chủ tọa bữa tiệc chúc lành để kỉ niệm bốn lời hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái.Passover Lễ Phục sinh (Easter) là một lễ quan trọng của người Kito giáo, ngày này thường diễn ra vào một ngày chủ nhật của tháng 3 hoặc 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện phục sinh của chúa Giêsu từ cõi chết sau khi đóng đinh trên thập tự giá. Vào ngày này trẻ con thường nhận được rất nhiều kẹo sôcôla hoặc trứng đường-một loại kẹo hình quả trứng. Ngoài đường phố thì có rất nhiều cuộc diễu hành.HOMEWORKLearn by heart vocabularyDo exercises againPrepare lesson 2: Speak + listenThanks for attendanceII. Listen and Read Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet. Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs – as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_9_unit_8_celebrations_lesson_1_getting_s.ppt