4 Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Việt Hưng (Có đáp án)

I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Người chí công vô tư là người luôn sống:

A. ích kỉ, hẹp hòi

B. mánh khoé, vụ lợi

C. gió chiều nào, xoay chiều nấy

D. công bằng, chính trực

Câu 2: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung gọi là:

A. khiêm nhường B. dân chủ C. trung thực D. kỉ luật

Câu 3: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?

A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo

B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới

C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc

D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột

Câu 4: Đối lập với hoà bình là:

A. hoà hoãn B. chiến tranh C. cạnh tranh D. biểu tình

Câu 5: Đâu là ý kiến không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ?

A. Tự chủ là chìa khoá của thành công

B. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước cám dỗ

C. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn

D. Tự chủ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống

Câu 6: Đâu là cách làm để bảo vệ hoà bình?

A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn

B. Dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn

C. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn

D. Dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn

Câu 7: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình?

A. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người

B. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình

C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người

D. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh

 

docx12 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 4 Đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Việt Hưng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TIẾT 8 Năm học: 2020 – 2021 MÔN GDCD LỚP 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 02/11/2020 I) Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức - Học sinh củng cố kiến thức về khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa các chuẩn mực đạo đức đã học trong chương trình. - Ghi nhớ trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đó. 2. Kĩ năng - Vận dụng các kiến thức đã học để trình bày ý kiến. - Rèn kĩ năng viết, xác định đúng yêu cầu của đề bài. - Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống về các chuẩn mực đạo đức đã học. 3. Thái độ - Trung thực trong kiểm tra. - Hứng thú, hăng say, tích cực thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn. 4. Năng lực cần đạt: - Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; - Năng lực chuyện biệt: năng lực tự nhận thức, năng lực giải quyết tình huống, II) Ma trận đề kiểm tra: (đính kèm trang sau) III) Nội dung đề kiểm tra: (đính kèm trang sau) IV) Đáp án và biểu điểm: (đính kèm trang sau) Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Vận dụng Vận dụng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chí công vô tư Nhận biết biểu hiện, ý nghĩa Hiểu hành vi đúng, chưa đúng Nhận xét đánh giá được: Những việc làm Xử lí tình huống Số câu Số điểm Tỉ lệ 3 0.75 7,5% 1 0.25 2,5% 1 1 10% 1 1 10% 4 3 10% Tự chủ Nhận biết biểu hiện, khái niệm, ý nghĩa Hiểu hành vi đúng, chưa đúng Số câu Số điểm Tỉ lệ 1 0,25 2,5% 1 0,25 2,5% 2 0.5 5% Dân chủ Nhận biết biểu hiện Hiểu hành vi Số câu Số điểm Tỉ lệ 1 0.25 2,5% 2 0,5 5% 3 0,75 7,5% Hoà bình Nhận biết biểu hiện Trình bày khái niệm Hiểu hành vi Liên hệ bản thân Số câu Số điểm Tỉ lệ 3 0.75 7,5% 1 1 10% 1 0,25 2,5% 1 2 20% 8 4 40% Hợp tác, hữu nghị Nhận biết biểu hiện, khái niệm, ý nghĩa Số câu Số điểm Tỉ lệ 4 1 10 3 0,75 7,5% 7 1,75 17,5 TS câu TS điểm Tỉ lệ 13 4 40% 9 3 30% 1 2 20% 1 1 10% 24 10 100% TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG Mã đề 01 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TIẾT 8 Năm học: 2020 – 2021 Môn: GDCD LỚP 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 02/11/2020 I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. Câu 1: Người chí công vô tư là người luôn sống: A. ích kỉ, hẹp hòi B. mánh khoé, vụ lợi C. gió chiều nào, xoay chiều nấy D. công bằng, chính trực Câu 2: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung gọi là: A. khiêm nhường B. dân chủ C. trung thực D. kỉ luật Câu 3: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại? A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột Câu 4: Đối lập với hoà bình là: A. hoà hoãn B. chiến tranh C. cạnh tranh D. biểu tình Câu 5: Đâu là ý kiến không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ? A. Tự chủ là chìa khoá của thành công B. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước cám dỗ C. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn D. Tự chủ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống Câu 6: Đâu là cách làm để bảo vệ hoà bình? A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn B. Dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn C. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn D. Dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn Câu 7: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình? A. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người B. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người D. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh Câu 8: Luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cấp dưới, công tâm trong giải quyết công việc là biểu hiện của người có phẩm chất đạo đức gì? A. Tự chủ B. Chí công vô tư C. Dũng cảm D. Tự lập Câu 9: Đâu là biểu hiện của thiếu tự chủ? A. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh B. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn C. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc D. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn Câu 10: Tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới? A. 169 B. 179 C. 189 D. 199 Câu 11: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm nào? A. 2006 B. 2007 C. 2008 D. 2009 Câu 12: Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất: A. chí công vô tư C. tự giác, sáng tạo B. khoan dung D. tự chủ Câu 13: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? A. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài B. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc C. Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc D. Tham gia cuộc thi viết thư UPU do nhà trường phát động Câu 14: Cơ sở quan trọng của hợp tác là: A. bình đẳng, đôi bên cùng có lợi C. giao lưu, hữu nghị B. hợp tác, hữu nghị D. hoà bình, ổn định Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện chí công vô tư? A. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng B. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình C. Lớp trưởng K thẳng thắn phê bình T thường xuyên đi học muộn dù T là bạn thân D. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân Câu 16: Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11. Việc làm đó thể hiện điều gì? A. trung thành B. kỉ luật C. dân chủ D. tự chủ Câu 17: Dân chủ để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung. Trong dấu “” là: A. tạo cơ hội B. là điều kiện C. là động lực D. là tiền đề Câu 18: Công trình nào dưới đây không phải là kết quả mà nước ta có được nhờ hợp tác? A. Cầu Nhật Tân B. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình C. Cầu Long Biên D. Nhà máy Samsung Thái Nguyên Câu 19: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào? A. Thương lượng hoà bình C. Kích động bạo loạn lật đổ B. Chiến tranh D. Tạm đình chỉ việc giao lưu Câu 20: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là: A. đối tác B. hợp tác C. giúp đỡ D. chia sẻ II. Tự luận (5 điểm): Câu 1: (3 điểm): Thế nào là hoà bình? Nêu 4 biểu hiện của bản thân thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. Câu 2: (2 điểm): Bao giờ H cũng tự mình học bài, làm bài tập, gặp bài nào khó thì đào sâu suy nghĩ. K cho rằng H đang tự làm mình vất vả, mất thời gian và nghĩ rằng chỉ khi có bài kiểm tra thì mình mới cần phải học. a. Em có tán thành với suy nghĩ của bạn K không? Vì sao? b. Nếu là bạn của K, em sẽ làm gì? TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG Mã đề 02 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TIẾT 8 Năm học: 2020 – 2021 Môn: GDCD LỚP 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 02/11/2020 I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. Câu 1: Đâu là biểu hiện của thiếu tự chủ? A. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn B. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc C. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh D. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn Câu 2: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình? A. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh B. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người D. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người Câu 3: Đâu là cách làm để bảo vệ hoà bình? A. Dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn B. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn C. Dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn D. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn Câu 4: Luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cấp dưới, công tâm trong giải quyết công việc là biểu hiện của người có phẩm chất đạo đức gì? A. Tự chủ B. Chí công vô tư C. Dũng cảm D. Tự lập Câu 5: Tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới? A. 199 B. 189 C. 179 D. 169 Câu 6: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào? A. Chiến tranh C. Kích động bạo loạn lật đổ B. Tạm đình chỉ việc giao lưu D. Thương lượng hoà bình Câu 7: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là: A. đối tác B. chia sẻ C. hợp tác D. giúp đỡ Câu 8: Dân chủ để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung. Trong dấu “” là: A. là tiền đề B. là động lực C. là điều kiện D. tạo cơ hội Câu 9: Việc làm nào dưới đây thể hiện chí công vô tư? A. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình B. Lớp trưởng K thẳng thắn phê bình T thường xuyên đi học muộn dù T là bạn thân C. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân D. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng Câu 10: Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất: A. tự giác, sáng tạo C. chí công vô tư B. tự chủ D. khoan dung Câu 11: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm nào? A. 2006 B. 2007 C. 2008 D. 2009 Câu 12: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? A. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc B. Tham gia cuộc thi viết thư UPU do nhà trường phát động C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài D. Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc Câu 13: Cơ sở quan trọng của hợp tác là: A. hoà bình, ổn định C. giao lưu, hữu nghị B. bình đẳng, đôi bên cùng có lợi D. hợp tác, hữu nghị Câu 14: Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11. Việc làm đó thể hiện điều gì? A. kỉ luật B. dân chủ C. trung thành D. tự chủ Câu 15: Công trình nào dưới đây không phải là kết quả mà nước ta có được nhờ hợp tác? A. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình B. Cầu Long Biên C. Nhà máy Samsung Thái Nguyên D. Cầu Nhật Tân Câu 16: Người chí công vô tư là người luôn sống: A. mánh khoé, vụ lợi B. gió chiều nào, xoay chiều nấy C. công bằng, chính trực D. ích kỉ, hẹp hòi Câu 17: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung gọi là: A. dân chủ B. kỉ luật C. khiêm nhường D. trung thực Câu 18: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại? A. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới B. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc D. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo Câu 19: Đối lập với hoà bình là: A. chiến tranh B. cạnh tranh C. hoà hoãn D. biểu tình Câu 20: Đâu là ý kiến không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ? A. Tự chủ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống B. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn C. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước cám dỗ D. Tự chủ là chìa khoá của thành công II. Tự luận (5 điểm): Câu 1: (3 điểm): Thế nào là hoà bình? Nêu 4 biểu hiện của bản thân thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. Câu 2: (2 điểm): A là lớp trưởng và chơi rất thân với B. Trong giờ kiểm tra toán, một số học sinh quay cóp, trong đó có cả B và bị cô giáo bắt được, dự kiến sẽ trừ điểm của tất cả những bạn học sinh đó. Nhân danh lớp trưởng, A xin cô giáo đừng trừ điểm của B. a. Em có tán thành với việc làm của bạn A không? Vì sao? b. Nếu là A, em sẽ làm gì? TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG Mã đề 03 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TIẾT 8 Năm học: 2020 – 2021 Môn: GDCD LỚP 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 02/11/2020 I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. Câu 1: Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất: A. tự giác, sáng tạo C. chí công vô tư B. tự chủ D. khoan dung Câu 2: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm nào? A. 2009 B. 2006 C. 2008 D. 2007 Câu 3: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? A. Tham gia cuộc thi viết thư UPU do nhà trường phát động B. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài D. Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc Câu 4: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung gọi là: A. dân chủ B. trung thực C. kỉ luật D. khiêm nhường Câu 5: Đối lập với hoà bình là: A. biểu tình B. hoà hoãn C. cạnh tranh D. chiến tranh Câu 6: Đâu là cách làm để bảo vệ hoà bình? A. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn B. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn C. Dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn D. Dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn Câu 7: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình? A. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người B. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh C. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người Câu 8: Tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới? A. 189 B. 169 C. 199 D. 179 Câu 9: Việc làm nào dưới đây thể hiện chí công vô tư? A. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng B. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân C. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình D. Lớp trưởng K thẳng thắn phê bình T thường xuyên đi học muộn dù T là bạn thân. Câu 10: Dân chủ để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung. Trong dấu “” là: A. là tiền đề B. tạo cơ hội C. là động lực D. là điều kiện Câu 11: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào? A. Chiến tranh C. Thương lượng hoà bình B. Kích động bạo loạn lật đổ D. Chiến tranh Câu 12: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là: A. đối tác B. giúp đỡ C. chia sẻ D. hợp tác Câu 13: Đâu là biểu hiện của thiếu tự chủ? A. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn B. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn C. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc D. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh Câu 14: Luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cấp dưới, công tâm trong giải quyết công việc là biểu hiện của người có phẩm chất đạo đức gì? A. Dũng cảm B. Chí công vô tư C. Tự chủ D. Tự lập Câu 15: Đâu là ý kiến không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ? A. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn B. Tự chủ là chìa khoá của thành công C. Tự chủ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống D. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước cám dỗ Câu 16: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại? A. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới B. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc C. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột D. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo Câu 17: Người chí công vô tư là người luôn sống: A. mánh khoé, vụ lợi B. công bằng, chính trực C. gió chiều nào, xoay chiều nấy D. ích kỉ, hẹp hòi Câu 18: Công trình nào dưới đây không phải là kết quả mà nước ta có được nhờ hợp tác? A. Cầu Long Biên B. Cầu Nhật Tân C. Nhà máy Samsung Thái Nguyên D. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình Câu 19: Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11. Việc làm đó thể hiện điều gì? A. trung thành B. dân chủ C. tự chủ D. kỉ luật Câu 20: Cơ sở quan trọng của hợp tác là: A. hoà bình, ổn định C. bình đẳng, đôi bên cùng có lợi B. hợp tác, hữu nghị D. giao lưu, hữu nghị II. Tự luận (5 điểm): Câu 1: (3 điểm): Thế nào là hoà bình? Nêu 4 biểu hiện của bản thân thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. Câu 2: (2 điểm): Bao giờ H cũng tự mình học bài, làm bài tập, gặp bài nào khó thì đào sâu suy nghĩ. K cho rằng H đang tự làm mình vất vả, mất thời gian và nghĩ rằng chỉ khi có bài kiểm tra thì mình mới cần phải học. a. Em có tán thành với suy nghĩ của bạn K không? Vì sao? b. Nếu là bạn của K, em sẽ làm gì? TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG Mã đề 04 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - TIẾT 8 Năm học: 2020 – 2021 Môn: GDCD LỚP 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 02/11/2020 I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. Câu 1: Dân chủ để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung. Trong dấu “” là: A. tạo cơ hội B. là động lực C. là điều kiện D. là tiền đề Câu 2: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là: A. hợp tác B. chia sẻ C. đối tác D. giúp đỡ Câu 3: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình? A. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người B. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình C. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh D. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người Câu 4: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại? A. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột B. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc C. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới D. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo Câu 5: Công trình nào dưới đây không phải là kết quả mà nước ta có được nhờ hợp tác? A. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình B. Nhà máy Samsung Thái Nguyên C. Cầu Nhật Tân D. Cầu Long Biên Câu 6: Cơ sở quan trọng của hợp tác là: A. hợp tác, hữu nghị C. bình đẳng, đôi bên cùng có lợi B. hoà bình, ổn định D. giao lưu, hữu nghị Câu 7: Tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới? A. 179 B. 199 C. 169 D. 189 Câu 8: Đâu là cách làm để bảo vệ hoà bình? A. Dùng quân sự để giải quyết mâu thuẫn B. Dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn C. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn D. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn Câu 9: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung gọi là: A. kỉ luật B. khiêm nhường C. trung thực D. dân chủ Câu 10: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm nào? A. 2007 B. 2009 C. 2008 D. 2006 Câu 11: Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất: A. chí công vô tư C. tự chủ B. tự giác, sáng tạo D. khoan dung Câu 12: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? A. Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc B. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài C. Tham gia cuộc thi viết thư UPU do nhà trường phát động D. Kì thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc Câu 13: Đối lập với hoà bình là: A. cạnh tranh B. chiến tranh C. biểu tình D. hoà hoãn Câu 14: Luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cấp dưới, công tâm trong giải quyết công việc là biểu hiện của người có phẩm chất đạo đức gì? A. Dũng cảm B. Chí công vô tư C. Tự chủ D. Tự lập Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện chí công vô tư? A. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình B. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng C. Lớp trưởng K thẳng thắn phê bình T thường xuyên đi học muộn dù T là bạn thân D. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân Câu 16: Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11. Việc làm đó thể hiện điều gì? A. tự chủ B. kỉ luật C. dân chủ D. trung thành Câu 17: Người chí công vô tư là người luôn sống: A. công bằng, chính trực B. gió chiều nào, xoay chiều nấy C. ích kỉ, hẹp hòi D. mánh khoé, vụ lợi Câu 18: Đâu là ý kiến không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ? A. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn B. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước cám dỗ C. Tự chủ là chìa khoá của thành công D. Tự chủ giúp mỗi người dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống Câu 19: Đâu là biểu hiện của thiếu tự chủ? A. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn B. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn C. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc D. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh Câu 20: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào? A. Tạm đình chỉ việc giao lưu C. Chiến tranh B. Kích động bạo loạn lật đổ D. Thương lượng hoà bình II. Tự luận (5 điểm): Câu 1: (3 điểm): Thế nào là hoà bình? Nêu 4 biểu hiện của bản thân thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. Câu 2: (2 điểm): A là lớp trưởng và chơi rất thân với B. Trong giờ kiểm tra toán, một số học sinh quay cóp, trong đó có cả B và bị cô giáo bắt được, dự kiến sẽ trừ điểm của tất cả những bạn học sinh đó. Nhân danh lớp trưởng, A xin cô giáo đừng trừ điểm của B. a. Em có tán thành với việc làm của bạn A không? Vì sao? b. Nếu là A, em sẽ làm gì? HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I- GDCD 9 I: Trắc nghiệm: (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, mỗi đáp án đúng học sinh được 0,25đ) Mã đề 01 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA D B C B C D D B A C A A B A C C A C A B Mã đề 02 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA C A A B B D C D B C A A B B B C A C A B Mã đề 03 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA C B B A D C B A D B C D C B A B B A B C Mã đề 04 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA A A C B D C D B D D A D B B C C A A D D II: Tự luận: Mã đề Câu Nội dung Điểm 01 02 03 04 1 - Hoà bình là: + Không có chiến tranh hay xung đột vũ trang. + Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia-dân tộc, giữa con người với con người. + Là khát vọng của toàn nhân loại. - HS liên hệ: + Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, các quốc gia khác. + Viết thư, gửi quà ủng hộ những địa phương có hoàn cảnh khó khăn. + Học hỏi những điều hay từ mọi người. + Không có thái độ kì thị, phân biệt đối xử giữa các dân tộc. 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 01 03 2 a. Em không đồng ý với suy nghĩ của K vì: - Đó là suy nghĩ của người thiếu tự chủ. - K đã có suy nghĩ lệch lạc về việc học, từ đó K không nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình để học tập tiến bộ. b. Nếu là bạn của K, em sẽ: - Phân tích để K thấy rõ bản thân đang thiếu tự chủ. - Khuyên K chủ động, tự giác hơn trong việc học của chính mình. 0.5 0.5 0.5 0.5 02 04 a. Em không tán thành với việc làm của A vì: - A là người không chí công vô tư. - A đã thiên vị B và thiếu công bằng với các bạn trong lớp. b. Nếu là A, em sẽ: - Tán thành cách xử lí của giáo viên. - Khuyên B và các bạn không tái phạm lỗi. 0.5 0.5 0.5 0.5 BGH Duyệt Tổ nhóm chuyên môn Người ra đề Tạ Thị Thanh Hương Chu Huyền Thương Vũ Thuý Hường

File đính kèm:

  • docx4_de_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_lop_9_nam_hoc_2.docx
Giáo án liên quan