Sổ nhi đồng - Danh hiệu Nhi đồng chăm ngoan-Cháu ngoan Bác Hồ

I. Cấp Liên đội:

1/ Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2/ Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên.

3/ Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4/ Tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

5/ Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi.

 

doc33 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 09/11/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Sổ nhi đồng - Danh hiệu Nhi đồng chăm ngoan-Cháu ngoan Bác Hồ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG ****** Sổ nhi đồng Lớp nhi đồng:........................................................................................... Liên đội:.................................................................................................... Huyện:........................................................................................................ Tỉnh: .......................................................................................................... Phụ trách lớp nhi đồng:............................................................................. Đăng ký danh hiệu thi đua:....................................................................... Năm học.............................................. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua A. Danh hiệu Nhi đồng chăm ngoan-Cháu ngoan Bác Hồ: I. Cấp Liên đội: 1/ Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên. 2/ Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên. 3/ Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường. 4/ Tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức. 5/ Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi. II. Cấp quận, huyện, thị xã: Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực từ khá trở lên; thực hiện chương trình rèn luyện đội viên đạt từ 5 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi. III. Cấp tỉnh, thành phố: Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp huyện, quận, thành phố xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng tuổi hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi. B. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sao cháu ngoan Bác Hồ” 1. Toàn sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức. 2. Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên. 3. Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” ----------------------------------------------------- Tiểu sử anh hùng danh nhân hoặc lịch sử địa danh liên đội mang tên .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... phần I Chương trình công tác nhi đồng năm học 2011-2012. Chủđề:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ I. Nội dung: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Các hoạt động trọng tâm trong năm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. III. Tổ chức thực hiện: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. BGH nhà trường TPT Đội phụ trách nhi đồng (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế hoạch hoạt động tháng 9/2011 1. Chủ điểm:.......................................................................................................... 2. Hoạt động trọng tâm theo tuần: Tuần Nội dung Tổ chức thực hiện 1 2 3 4 3. Kết quả thực hiện: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Nhận xét chung: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tổng phụ trách đội phụ trách nhi đồng Kế hoạch hoạt động tháng 10/2011 1. Chủ điểm:.......................................................................................................... 2. Hoạt động trọng tâm theo tuần: Tuần Nội dung Tổ chức thực hiện 1 2 3 4 3. Kết quả thực hiện: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Nhận xét chung: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tổng phụ trách đội phụ trách nhi đồng Kế hoạch hoạt động tháng 11/2011 1. Chủ điểm:.......................................................................................................... 2. Hoạt động trọng tâm theo tuần: Tuần Nội dung Tổ chức thực hiện 1 2 3 4 3. Kết quả thực hiện: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Nhận xét chung: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tổng phụ trách đội phụ trách nhi đồng Kế hoạch hoạt động tháng 12/2011 1. Chủ điểm:.......................................................................................................... 2. Hoạt động trọng tâm theo tuần: Tuần Nội dung Tổ chức thực hiện 1 2 3 4 3. Kết quả thực hiện: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Nhận xét chung: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tổng phụ trách đội phụ trách nhi đồng báo cáo sơ kết công tác nhi đồng học kì I 1. Kết quả công tác nhi đồng học kì I a. Đặc điểm tình hình: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. b. Kết quả các phong trào hoạt động:: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. c. Công tác xây dựng Sao nhi đồng: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. Tồn tại và hạn chế: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. 2. Những nội dung hoạt động trọng tâm trong học kì II ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docso_nhi_dong_danh_hieu_nhi_dong_cham_ngoan_chau_ngoan_bac_ho.doc