Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Sinh học Lớp 9 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Câu 1:

a. Phát biểu định luật phân li tính trạng của Menđen?

b. Tại sao nói: Việc sinh con trai hay con gái là do người bố?

c. Đột biến gen là gì? Gồm những dạng nào?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Sinh học Lớp 9 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP Từ 03/3/2020 đến 15/3/2020 I. KHỐI 9 MÔN BÀI/CHỦ ĐỀ/NỘI DUNG TỰ HỌC HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN SINH - Chuyên đề 2: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN - Chuyên đề 2: NHIỄM SẮC THỂ - Chuyên đề 3: ADN VÀ GEN - Sử dụng SGK - Nội dung kiến thức đã học ở kỳ 1 và đầu học kỳ 2. - HS nắm được nội dung kiến thức cơ bản. - Giải được một vài dạng bài cụ thể. - Có kỹ năng giải bài tập. - Tham khảo nội dung ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 - 15/3/2020 CÂU HỎI ÔN TẬP SINH 9 Câu 1: a. Phát biểu định luật phân li tính trạng của Menđen? b. Tại sao nói: Việc sinh con trai hay con gái là do người bố? c. Đột biến gen là gì? Gồm những dạng nào? Câu 2: Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN? Tính đa dạng và đặc thù của AND thể hiện như thế nào? Câu 3: Khi lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau. Ở F1 thu được đều quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. a. Cho biết tính trạng nào là tính trạng trội, tính trạng lặn? Vì sao? b. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Câu 4: Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào? Nêu nguyên nhân xuất hiện các biến dị tổ hợp? Câu 5: Bộ NST của mỗi loài đặc trưng bởi những yếu tố nào? Cấu trúc của 1 NST điển hình? Câu 6: a. Cho một đoạn mạch của ARN có trình tự của các Nuclêotit như sau: - A – U – G – X – X – U – A – G – G – Hãy xác định trình tự các Nuclêotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên. b. Vẽ sơ đồ và trình bày nội dung mối quan hệ gen và tính trạng?

File đính kèm:

  • docnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_sinh_hoc_lop.doc
Giáo án liên quan