Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 8: Bài thực hành số 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (Tiết 2) - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Mường Mít

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu:

- Học sinh biết cách chọn các đối tượng trên trang tính

- Biết mở, nhập nội dung vào trang tính và lưu 1 bảng tính trên máy

2. Phẩm chất:

- Hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ trong học tập như: luôn cố gắng

vươn lên trong học tập, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng

hiểu biết.

- Học sinh có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng hợp đồ dùng của bản thân

3. Định hướng năng lực chung

a) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết

vấn đề và sáng tạo

b) Năng lực đặc thù:

NL a: Sử dụng đúng cách các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng máy

tính phục vụ cuộc sống và học tập; có ý thức và biết cách khai thác môi trường số,

biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- SGK, giáo án soạn, giáo án điện tử, phòng máy.

2. Học sinh:

- SGK, vở ghi, ôn lại kiến thức cũ, đọc trước bài thực hành

pdf3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 8: Bài thực hành số 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (Tiết 2) - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Mường Mít, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 01/10/2020 Lớp 7A1 Ngày giảng: 02/10/2020 Lớp 7A2 TIẾT 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 (T2) LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu: - Học sinh biết cách chọn các đối tượng trên trang tính - Biết mở, nhập nội dung vào trang tính và lưu 1 bảng tính trên máy 2. Phẩm chất: - Hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ trong học tập như: luôn cố gắng vươn lên trong học tập, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết. - Học sinh có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng hợp đồ dùng của bản thân 3. Định hướng năng lực chung a) Năng lực chung - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo b) Năng lực đặc thù: NL a: Sử dụng đúng cách các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng máy tính phục vụ cuộc sống và học tập; có ý thức và biết cách khai thác môi trường số, biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - SGK, giáo án soạn, giáo án điện tử, phòng máy. 2. Học sinh: - SGK, vở ghi, ôn lại kiến thức cũ, đọc trước bài thực hành III. PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC. 1. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, 2. Kĩ thuật: Động não, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong phần khởi động 3. Bài mới: * HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG GV cho học sinh chơi trò chơi hái Đào Câu hỏi Câu 1: Hộp tên là gì? Câu 2: Khối là gì? Câu 3: Thanh công thức là gì? Câu 4: Chương trình bảng tính là gì Câu 5: Nêu đặc trưng chung của chương trình bảng tính Câu 6: Nêu cách khỏi động Excel * HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KỸ NĂNG MỚI Hoạt động của GV - HS Nội dung kiến thức trọng tâm Hoạt động 1: Mục đích yêu cầu GV giới thiệu mục đích yêu cầu của tiết thực hành HS tiếp thu Mục đích yêu cầu - Mở và lưu bảng tính - Chọn các đối tượng trên trang tính - Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính Hoạt động 1: Chọn các đối tượng trên trang tính - GV yêu cầu học sinh đọc yêu cẩu của bài thực hành 2 ? Để chọn cả ba cột A, B, C em cần thực hiện thao tác gì - Học sinh thực hiện các thao tác. Nêu nhận xét - HS lần lượt chọn các đối tượng và đọc được các đối tượng đó - HS ấn và giữ phím Ctrl rồi dùng chuột chọn. - HS chọn hộp tên rồi nhập B100, A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:C6 - Quan sát kết quả.(Xuất hiện ô,cột, hàng... được chọn). Bài tập 2. Chọn các đối tượng trên trang tính - Thực hiện các thao tác chọn ô, cột, hàng, khối, trang tính. - Chọn nhiều đối tượng cùng trang tính. (Ctrl) - Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy vào hộp tên rồi Enter. Hoạt động 2: Mở bảng tính - GV làm mẫu cách mở một bảng tính mới và mở bảng tính đã có sẵn - Học sinh quan sát và thực hành đúng Bài tập 3: Mở bảng tính đã có sẵn File -> OPEN-> Tên bảng tính cần mở Hoạt động 3: Nhập dữ liệu vào trang tính - GV hướng dẫn HS nhập dữ liệu và trang tính của bảng tính Danh sach lop em vừa mở trong BT 3 - HS làm lượt nhập dữ liệu theo hàng. A1: Danh sách lớp em. A2: Stt B2: Họ và tên. C2: Ngày sinh. D2: Chiều cao (m). E2: Nặng (kg). A3: E3 nhập nội dung em Đinh Vạn Hoàng An. - Sau đó tiếp tục nhập (mỗi hs nhập 2em). - Lưu bảng tính với tên So theo doi Bài tập 4. Nhập dữ liệu vào trang tính * HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ? Nêu cách chọn nhiều đối tượng trên trang tính ? Nêu cách mở một bảng tính có sẵn trên máy tính * HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG HS nhập dữ liệu vào trang tính trong bài tập 3 * HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO Em hãy tìm hiểu và nêu thao tác đánh số thứ tự tự động trong Excel V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI HỌC TIẾT SAU - Đọc và tìm hiểu trước về phần mềm luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_7_tiet_8_bai_thuc_hanh_so_2_lam_quen_voi.pdf
Giáo án liên quan