Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25: Hệ điều hành Windows (Tiết 2) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng của hệ điều hành Windows:

thanh công việc (Task bar), khái niệm của sổ (Windows) trong hệ điều hành.

2. Kĩ năng

- Biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.

3. Thái độ

- Cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ tr-êng.

4. Định hướng năng lực:

a) Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải

quyết vấn đề và sáng tạo

b) Năng lực đặc thù:

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực khoa học, năng lực thực nghiệm, năng lực

quan sát; năng lực vận dụng kiến thức.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Gi¸o ¸n, m¸y tÝnh

2. Học sinh: Học bài và làm bài tập. Tìm hiểu bài mới.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

1. Phương pháp: Hoạt động nhóm, luyện tập thực hành,dạy học trực

quan, gợi mở, vấn đáp, phương pháp giải quyết vấn đề.

2. Kĩ thuật: Kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật giao nhiệm vụ.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Màn hình làm việc chính của Windows những gì?

pdf3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25: Hệ điều hành Windows (Tiết 2) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/10/2019 Ngày giảng: 31/10/2019 – 6A6 Tiết 25 - Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (tiÕt 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng của hệ điều hành Windows: thanh công việc (Task bar), khái niệm của sổ (Windows) trong hệ điều hành. 2. Kĩ năng - Biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows. 3. Thái độ - Cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ tr-êng. 4. Định hướng năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo b) Năng lực đặc thù: - Năng lực ngôn ngữ, năng lực khoa học, năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát; năng lực vận dụng kiến thức. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Gi¸o ¸n, m¸y tÝnh 2. Học sinh: Học bài và làm bài tập. Tìm hiểu bài mới. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp: Hoạt động nhóm, luyện tập thực hành,dạy học trực quan, gợi mở, vấn đáp, phương pháp giải quyết vấn đề. 2. Kĩ thuật: Kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật giao nhiệm vụ. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Màn hình làm việc chính của Windows những gì? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động Các em đã được làm quen với giao diện HĐH, nhận biết được một số biểu tượng phần mềm ứng dụng có trên màn hình nền. Vậy trong HĐH này cài bao nhiêu phần mềm ứng dụng? Cách nào để khởi động phần mềm đó? Để hiểu rõ vấn đề ta tìm hiểu bài mới. HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức, kỹ năng mới Nội dung HĐ của giáo viên và học sinh 3. Thanh công việc: - Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình, có chứa nút lệnh Start và các biểu tượng chương trình đã được khởi động. * GV giới thiệu thanh công việc và cho xem hình. * HS quan sát ?Hãy cho biết thanh công việc thường nằm ở vị trí nào? Và có chứa nút lệnh nào? Ta có thể chuyển đổi cửa sổ làm việc bằng cách gõ tổ hợp phím Alt + Tab hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi các chương trình bằng cách nháy chuột vào biểu tượng trên thanh công việc. 4. Cửa sổ làm việc: - Mỗi chương trình được làm việc trên một cửa sổ riêng. Được đặt tên để phân biệt VD: cửa sổ Word, Excel, paint, power point, - Người sử dụng trao đổi thông tin với chương trình thông qua cửa sổ của nó. - Các cửa sổ trên Windows đều có các điểm chung sau: + Trên thanh tiêu đề có ba nút lệnh nằm ở góc trên bên phải màn hình. + Thanh bảng chọn chứa các bảng chọn: File, Edit, View, + Thanh công cụ chứa cá nút lệnh thường dùng. + Màn hình soạn thảo. + Con chuột. * Những chương trình đang chạy sẽ hiện trên thanh công việc. ?Nhìn vào thanh cộng việc hãy cho biết cửa sổ đang được kích hoạt có dạng như thể nào? ?Có thể chuyển đổi các chương trình thành chương trình đang chạy được không, và chuyển đổi bằng cách nào? *GV thao tác mẫu - Gọi 2 HS thao tác lại *GV: Giới thiệu cửa sổ làm việc và cho xem trực tiếp trên máy. * HS quan sát * Chỉ ra thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang * HS quan sát và trả lời *GV: Giới thiệu ba nút lệnh ở phía trên bên phải cửa sổ. - Giới thiệu trực tiếp trên một vài cửa sổ * HS quan sát và ghi nhớ biểu tượng của từng chương trình HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (HĐ nhóm trao đổi) - Người dùng chương trình trao đổi thông tin thông qua cái gì? - Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows có các đặc điểm chung gì? Hãy chỉ ra các đặc điểm chung đó trên một của sổ chương trình trên máy tính của nhóm em? HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (trên lớp/ở nhà) Thực hành lại các thao tác với cửa sổ làm việc như: Thu nhỏ cửa sổ về thanh công việc, phóng to/thu nhỏ cửa sổ trên màn hình nền, đóng cửa sổ Thu nhỏ cửa sổ về thanh công việc Phóng to, thu nhỏ cửa sổ trên màn hình Đóng cửa sổ làm việc HOẠT ĐỘNG 5: Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo - Có cách nào để biết rằng hiện tại e đang mở nao nhiêu cửa sổ trong windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết? HS: Nhìn vào thanh công việc em biết được hiện tại có bao nhiêu cửa sổ đang được mở. Vì mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một biểu tượng trên thanh công việc. Chỉ ra trên máy tính của Hs có chương trình nào đang chạy V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI HỌC TIẾT SAU - Xem lại bài cũ - Đọc trước bài thực hành 2

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_25_he_dieu_hanh_windows_tiet_2_na.pdf