Giáo án Tiêt 54 Bài 36: nước

I./Mục tiêu:

1. Kiến thức: - HS biết và hiểu qua phương pháp thực nghiệm: thành phần hoá học của hợp chất nước gồm 2 nguyên tố hiđro và oxi; chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi và tỉ lệ khối lượng là 1 hiđro và 8 oxi.

2. Kỹ năng: Viết được PTHH biểu diễn quá trình phân tích nước – tổng hợp nước.

3. Thái độ tình cảm: HS biết nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và biện pháp phòng chống, có ý thức sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.

II.Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề + Thông báo

III. Chuẩn bị:

 Các Tranh mô tả thí nghiệm phân huỷ nước bằng dòng điện, tổng hợp nước

IV./ Tiến trình giảng dạy:

 1. Ổn định: HS vắng:

 2. Bài cũ:

 3. Bài mới:

 

doc1 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiêt 54 Bài 36: nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/3/2006 BÀI 36: NƯỚC (Tiết 1) Tuần thứ: 27 Ngày giảng: 28/3/2006 Tiết thứ : 54 I./Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết và hiểu qua phương pháp thực nghiệm: thành phần hoá học của hợp chất nước gồm 2 nguyên tố hiđro và oxi; chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi và tỉ lệ khối lượng là 1 hiđro và 8 oxi. 2. Kỹ năng: Viết được PTHH biểu diễn quá trình phân tích nước – tổng hợp nước. 3. Thái độ tình cảm: HS biết nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước và biện pháp phòng chống, có ý thức sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm. II.Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề + Thông báo III. Chuẩn bị: Các Tranh mô tả thí nghiệm phân huỷ nước bằng dòng điện, tổng hợp nước IV./ Tiến trình giảng dạy: 1. Ổn định: HS vắng: 2. Bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Phần ghi bảng Hoạt động 1. (10 phút) - Sự phân huỷ nước, GV sử dụng Hình vẽ và mô tả TN bằng lời nói GV: Yêu cầu HS đọc SGK phần I.1 và trả lời câu hỏi: - Hãy cho biết kết luận rút ra được từ thí nghiệm phân huỷ nước bằng dòng điện? - Viết PTHH biểu diễn sự phân huỷ nước. - Cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 thu được trong thí nghiệm? - HS lớp quan sát các Hình vẽ trên bảng à ghi lại các hiện tượng GV mô tả nhận xét các hiện tượng. - HS nhóm thảo luận, qua tìm hiểu SGK à phát biểu. I./ Thành phần hoá học của nước: 1. Sự phân huỷ nước: Đ/phân PTHH: 2H2O 2H2 + O2 Hoạt Động 2. (10 phút) GV: Tiến hành theo phương pháp nêu trên. GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK (II.2) và trả lời câu hỏi: - Thể tích khí H2 và O2 cho vào ống thuỷ tinh lúc đầu là bao nhiêu? Khác nhau hay bằng nhau? - Thể tích khí còn lại sau khi hỗn hợp nổ do đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì? - Tỉ lệ về thể tích giữa hiđro và oxi khi chúng hoá hợp với nhau tạo thành nước? - Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là bao nhiêu? Hãy nêu cách tính tỉ lệ về khối lượng này? - Bằng thực nghiệm có thể kết luận CTHH của nước như thế nào? - HS nhóm thảo luận, qua tìm hiểu SGK à phát biểu. - HS quan sát các hình vẽ à ghi nhận xét. - Các câu hỏi được viết sẵn 2. Sự tổng hợp nước: PTHH: 2H2 + O2 à 2H2O 3. Kết luận: SGK 4. Củng cố: (5 phút) Làm bài tập 2, 4 trang 125 5. Dặn dò – chuẩn bị(10 phút) - Học bài - Làm bài tập vào vở - Xem tiếp phần II.2, III của bài.

File đính kèm:

  • docT-54 Nuoc (T1).doc