Giáo án Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 19: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đọc thêm) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mục tiêu, vị trí của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

2. Kĩ năng:

* KNBH:

- Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.

- Xác định cho tương lai của bản thân, chuẩn bị hành trang cho tham gia lao

động học tập.

* KNS: giải quyết vấn đề, phát triển tình cảm, tự tạo động lực

3. Thái độ:

* TĐBH:

- Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước.

- Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản

thân, gia đình và xã hội.

* Giá trị sống: đoàn kết

4. Định hướng năng lực:

- Năng lực chung: Tự chủ, tự học; hợp tác, giao tiếp; giải quyết vấn đề

- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Nghiên cứu SGK, SGV; Một số bài tập trắc nghiệm.

- HS: Tìm hiểu trước bài theo câu hỏi SGK

pdf4 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 19: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đọc thêm) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/12/2019 Ngày giảng: 9A4 - 2/1/2020; 9A1 - /1/2020 Tiết 19 - Bài 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (Đọc thêm) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Định hướng cơ bản của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Mục tiêu, vị trí của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 2. Kĩ năng: * KNBH: - Kĩ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay. - Xác định cho tương lai của bản thân, chuẩn bị hành trang cho tham gia lao động học tập. * KNS: giải quyết vấn đề, phát triển tình cảm, tự tạo động lực 3. Thái độ: * TĐBH: - Tin tưởng vào đường lối mục tiêu xây dựng đất nước. - Có ý thức học tập rèn luyện để thực hiện đúng trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. * Giá trị sống: đoàn kết 4. Định hướng năng lực: - Năng lực chung: Tự chủ, tự học; hợp tác, giao tiếp; giải quyết vấn đề - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ. II. CHUẨN BỊ - GV: Nghiên cứu SGK, SGV; Một số bài tập trắc nghiệm. - HS: Tìm hiểu trước bài theo câu hỏi SGK III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT 1. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. 2. Kĩ thuật: Động não, trình bày. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra đầu giờ 3. Bài mới. Hoạt động 1: Khởi động Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thanh niên. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức, kĩ năng mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Tìm hiểu phần ĐVĐ GV: Yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề - HS: đọc GV: Tổ chức cho HS thảo luận I. Đặt vấn đề: Chia lớp thành 3 nhóm. GV: Gợi ý: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chính là sự nghiệp của thanh niên – cần hiểu rõ: Nhóm 1: Trong thư đồng chi Tổng bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra như thế nào? Nhóm 2: Nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa qua bài phát biểu của tổng bí thư Nông Đức Mạnh? Nhóm 3: Vì sao TBT cho rằng thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trách nhiệm vẻ vang, là thời cơ to lớn của thanh niên? HS: TL, trả lời N1: Nhiệm vụ mà Đảng đề ra là: - Phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh..” - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm thành nước công nghiệp. N2: Vai trò, vị trí của thanh niên. - Đảm đương trấch nhiệm của lịch sự, tự rèn luyện vươn lên. - Xóa tình trạng đói nghèo kém phát triển. - Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. N3: Vì cuộc đời mỗi người gắn liền với lí tưởng sống, với sự phát triển của xã hội, đất nước.... ?Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đ/c TBT đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện như thế nào? - Học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học. - Rèn luyện tư cách đạo đức. - Kế thừa truyền thống dân tộc. - Sống tình nghĩa thủy chung. * Tìm hiểu nội dung bài học ? Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa? - Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp - ứng dụng vào cuộc sống sản xuất. - Nâng cao năng suất lao động, đời sống. GV: nhấn mạnh đến yếu tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa . ? Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? II. Nội dung bài học 1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Ra sức học tập văn hóa, KHKT, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị. - Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực. ?Nhiệm vụ của thanh niên HS trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước? - Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. - Xác định lí tưởng sóng đúng đắn. - Có kế hoạch học tập rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước thời kì đổi mới. ? Phương hướng phấn đấu của lớp và của bản thân em? - Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, nhà trường giao phó. - Tích cực tham gia hoạt động tập thể xã hội. - Xây dựng tập thể lớp vững mạnh về học tập, phải rèn luyện tu dưỡng đạo đức. - Thường xuyên trao đổi về lí tưởng sống của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Cùng với thầy cô phụ trách lớp. GV: Kết luận, chuyển ý. Thảo luận nhóm - 5 phút N1: Địa phương nơi em sống đã làm gì để thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? N2: Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi mỗi người dân cần phải làm gì? N3: Bản thân em cần phải làm gì để góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập GV: Cho HS TL theo bàn 3 phút làm BT4 HS: TL, làm BT GV Nêu Y/C BT6 ? Những việc làm nào biểu hiện trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm của thanh niên? Vì sao? HS: Trả lời GV nhận xét, kl - Có ý thức rèn luyện sức khỏe. - Tham gia các hoạt động sản xuất. - Tham gia các hoạt động chính trị xã hộ 2. Nhiệm vụ của thanh niên HS trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - Ra sức học tập rèn luyện toàn diện. - Xác định lí tưởng sống đúng đắn. - Có kế hoạch học tập rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước thời kì đổi mới III. Bài tập: Bài 4 - Không đồng tình với quan điểm trên Bài 6: Hoạt động 4: Vận dụng ở lớp ? Kể tên một số tấm gương về việc làm của thanh niên có trách nhiệm. Hoạt động 5: Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo mới Tìm và đọc một số truyện nói về việc lập nghiệp của thanh niên hiện nay. V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI HỌC TIẾT SAU - Về nhà học bài, làm bài tập. - Tìm hiểu trước bài 11: Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân + Tìm hiểu mục ĐVĐ theo câu hỏi gợi ý cuối mục + Tìm hiểu khái niệm hôn nhân

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_ngu_van_lop_9_tiet_19_trach_nhiem_cua_thanh_nien_tro.pdf