Đề kiểm tra môn tiếng trung quốc học kỳ I lớp 6

1. Nghe thầy / cô giáo đọc (3 lần) và viết thành chữHán.

2. Lựa chọn đáp án đúng cho các trường hợp biến đổi thanh điệu đã học.

1)你好。

A. Ni3 ha3o. B. Ni2 ha3o.

2)我也很好。

A. Wo3 ye3 he3n ha3o. B. Wo3 ye3 he2n ha3o. C. Wo2 ye3 he2n ha3o

3)他不是学生。

A. Ta1 bu2 shi4 xue2 sheng. B. Ta1 bu2 shi4 xue2 she1ng.

C. Ta1 bu4 shi4 xue2she1ng.

4)我姐姐不去工厂。

A. Wo3 jie3jie3 bu4 qu4 go1ngcha3ng.

B. Wo2 jie3 jie bu2 qu4 go1ngcha3ng.

C. Wo2 jie3jie bu4 qu4 go1ngcha3ng.

pdf2 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn tiếng trung quốc học kỳ I lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 6 Đề số 1: 1. Nghe thầy / cô giáo đọc (3 lần) và viết thành chữ Hán. 2. Lựa chọn đáp án đúng cho các trường hợp biến đổi thanh điệu đã học. (1)你好。 A. Ni3 ha3o. B. Ni2 ha3o. (2)我也很好。 A. Wo3 ye3 he3n ha3o. B. Wo3 ye3 he2n ha3o. C. Wo2 ye3 he2n ha3o (3)他不是学生。 A. Ta1 bu2 shi4 xue2 sheng. B. Ta1 bu2 shi4 xue2 she1ng. C. Ta1 bu4 shi4 xue2she1ng. (4)我姐姐不去工厂。 A. Wo3 jie3jie3 bu4 qu4 go1ngcha3ng. B. Wo2 jie3 jie bu2 qu4 go1ngcha3ng. C. Wo2 jie3jie bu4 qu4 go1ngcha3ng. 3. Phiên âm La tinh các chữ Hán dưới đây : 汉语 朋友 汉字 桌子 老师 学校 学生 今天 同学 课文 2 4. Lựa chọn từ ngữ cho sẵn đưới đây điền trống : 学校 越南 吗 在 张 把 (1)这是我们的. . . . . . . . . . . . (2)她是老师. . . . . . . . . . . .? (3)陈同学. . . . . . 中国学习汉语。 (4)我的房子里有一. . .桌子和四 . . . 椅子。 (5)他不是. . . . . . . . . . . .人。 5. Sắp xếp từ ngữ cho thành câu : (1)是 工程师 我哥哥 (2)玉兰 汉语老师 是 的 姐姐 不 (3)我们 看电视 听录音 不忙 在家里 今天 (4)汉语 都 阮同学和吴同学 学习 在河内 (5)妹妹 我 小学 了 念

File đính kèm:

  • pdfI1.pdf
  • pdfI2.pdf