Bài giảng Toán học 10 - Tiết 29 - Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

I.KHÁI NIỆM VỀ BPT MỘT ẨN

1.Bất phương trình một ẩn:

Hãy lấy một số ví dụ về BPT một ẩn đã biết và

chỉ ra VT, VP của BPT?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán học 10 - Tiết 29 - Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAKTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONGTổ : Toán -TinMÔN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢNGIÁO ÁN THITIẾT 29: BÀI 2BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNHỎII.KHÁI NIỆM VỀ BPT MỘT ẨN1.Bất phương trình một ẩn:Hãy lấy một số ví dụ về BPT một ẩn đã biết vàø chỉ ra VT, VP của BPT?TRẢ LỜIVÍ DỤ: BPTHỎITRẢ LỜIHỎITRẢ LỜI-4+Đặt :f(x) = 2x+3, g(x) = x-1BPT (1) được viết dưới dạng ?VT=?,VP=?Hãy giải BPT (1) và biễu diễn tập nghiệm lên trục số?HỎITRẢ LỜIHỎITRẢ LỜICó phải là tập nghiệm của BPT?Hãy cho biết tập nghiệm của BPT(1)?Cho f(x), g(x) là các biểu thức ẩn x. Hãy cho biết các mệnh đề sau có phải là BPT không?*Qua ví dụ trên . Hãy cho biết :-Thế nào BPT ẩn x?-Nghiệm của BPT?-Tập nghiệm của BPT?-Việc giải BPT?HỎITRẢ LỜIVÍ DỤ: Cho BPT: 3x<31-HỎITRẢ LỜICách giải:2.Điều kiện của BPT:Hãy xác định điều kiện của PT :Hãy xác định điều kiện của BPT:Điều kiện của BPT là điều kiện của ẩn x để f(x),g(x) xác định.HỎITRẢ LỜIHỎITRẢ LỜIHỎITRẢ LỜIHãy cho biết điều kiện của BPT:f(x)<g(x)Hãùy lấy ví dụ về PT chứa tham số:Ví dụ: Tìm điều kiện của các BPT sau:HỎITRẢ LỜIHỎIVí dụ: (3m+1)x=2x-3mTRẢ LỜI3.Bất Phương trình chứa tham số:Những BPT ngoài ẩn ra còn có chứa chữ khác xem như hằng số gọi là BPT chứa tham sốQua ví dụ trên .Hãy cho biết thế nào là BPT chứa tham sốQua ví dụ trên .Hãy lấy ví dụ về BPT chứa tham số:Ví dụ:(m+2)x<3x-mHỎITRẢ LỜIHỎITRẢ LỜICŨNG CỐ:-Nắm vững khái niệm về BPT-Tập nghiệm của BPT-Cách biểu diễn tập nghiệm trên trục số-Điều kiện của BPT-BPT chứa tham sốBÀI TẬP VỀ NHÀ1.Giải các BPT sau và biễu diễn tập nghiệm lên trục số2.Hãy tìm điều kiện các BPT sau

File đính kèm:

  • pptGADT-LHP.ppt