Bài giảng lớp 9 môn học Hình học - Tiết 54: Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

Hãy nêu công thức nghiệm giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 (a?0)

Công thức nghiệm giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 (a?0)

Biệt thức: ? = b2 - 4ac

* Nếu ? > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

* Nếu ? = 0 thì phương trình có nghiệm kép:

* Nếu ? < 0 thì phương trình vô nghiệm.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 9 môn học Hình học - Tiết 54: Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chúc mừng các Thầy CôKiểm tra bài cũHãy nêu công thức nghiệm giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 (a0)Công thức nghiệm giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 (a0)Biệt thức:  = b2 - 4ac* Nếu  > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu  = 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu  0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu ’ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu ’ 0 => 4’>0 => ’> 0thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu  = 0 => 4’=0 => ’= 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu  4’ ’ 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu ’ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu ’ 0Nghiệm của phương trình: a = 7; b’ = - 3 ; c = 2’ = b’2 - ac = (-3 )2 - 7.2 = 18 - 14 = 4 > 0=>Nghiệm của phương trình: b) 7x2 - 6 x + 2 = 0Thứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Môn: đại số 9Tiết 54: Đ5. Công thức nghiệm thu gọn3. Luyện tậpBài 17a,b (SGK - Tr49) - Hoạt động nhómXác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:a) 4x2 + 4x + 1 = 0b) 13852x2 - 14x + 1 = 0Thứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Môn: đại số 9Tiết 54: Đ5. Công thức nghiệm thu gọn3. Luyện tậpGiải: Bài 17a,b (SGK - Tr49) - Hoạt động nhómXác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:’ = b’2 - ac = 22 - 4.1 = 0Phương trình có nghiệm képa) 4x2 + 4x + 1 = 0a = 4; b’ = 2; c = 1b) 13852x2 - 14x + 1 = 0a = 13852; b’ = -7; c = 1’ = b’2 - ac = (-7)2 - 13852.1 = 49 - 13852 = -13803 3x2 - 2x - x2 - 3 = 0 2x2 - 2x - 3 = 0’ = (-1)2 - 2.(-3) = 1 + 6 = 7 > 0Phương trình có 2 nghiệm phân biệtThứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Môn: đại số 9Tiết 54: Đ5. Công thức nghiệm thu gọn4. Củng cố - Hướng dẫn về nhàCông thức nghiệm giải phương trình dạng: ax2 + bx + c =0 (a0)Biệt thức:  = b2 - 4ac* Nếu  > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu  = 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu  0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:* Nếu ’ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:* Nếu ’ < 0 thì phương trình vô nghiệm.Công thức nghiệm đầy đủCông thức nghiệm thu gọnThứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Môn: đại số 9Tiết 54: Đ5. Công thức nghiệm thu gọn4. Củng cố - Hướng dẫn về nhàBài tập về nhà: 17 c, d; 18b,c,d; 19 (SGK - tr 49)

File đính kèm:

  • pptbai giang dien tu toan 9 tiet 54.ppt
Giáo án liên quan