Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 45: Bài thực hành 4: Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

Cách tiến hành: Lắp dụng cụ như hình 4.6 (Tr 92) SGK

- Cho một lượng nhỏ KMnO4 vào đáy ống nghiệm, đặt một ít bông gần miệng ống nghiệm. Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Kẹp ống nghiệm bằng kẹp gỗ (1/3 từ miệng xuống)

- Lu ý: Nghiờng ống nghiệm sao cho miệng hơi thấp hơn đáy, nhánh dài của ống dẫn khí sâu xuống tới gần sát đáy lọ thu khí(đối với cỏch đẩy khụng khớ). Cũn đối với cỏch đẩy nước xem H46.b.

- Dùng đèn cồn đun nóng đều cả ống nghiệm, sau đó tập trung ngọn lửa ở phần có KMnO4.

- Cách nhận biết xem lọ thu đã đầy khí oxi chưa bằng cách dùng tàn đóm đỏ đưa vào gần miệng lọ thu khí.

 

pptx17 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 45: Bài thực hành 4: Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1. Muốn điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ta thưường sử dụng những nguyên liệu nào? 2. Có mấy cách thu khí oxi? Giải thích các cách thu đó?3. Hãy trình bày những tính chất hóa học của oxi Kiểm tra Trả lời: Nguyên liệu điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: KMnO4 hoặc KClO3... ( những hợp chất giàu oxi dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao). Ta có các phưương trình phản ứng: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3 2KCl + 3O21) Muốn điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ta thưường sử dụng những nguyên liệu nào? t0t0MnO2 Kiểm tra Trả lời: Có hai cách thu khí oxi Đẩy không khí hoặc đẩy nước. Vì oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nước.2) Có mấy cách thu khí oxi? Giải thích các cách thu đó?Kiểm tra Trả lời: Những tính chất hoá học của oxi là: Oxi tác dụng đưược với nhiều: Kim loại Phi kim Đặc biệt ở nhiệt độ cao. Hợp chất3) Hãy trình bày những tính chất hóa học của oxi? Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45YÊU CầU CủA BàI THựC HàNHCủng cố kiến thức về nguyờn tắc điều chế khớ Oxi trong phòng thí nghiệm, về TCVL và TCHH của Oxi.. Rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cỏch đẩy khụng khớ và đẩy nước. Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45I- Tiến hành thí nghiệm.Giới thiệu dụng cụ và hoá chấtDụng cụ: - ống nghiệm, kẹp ống nghiệm và giá thí nghiệm. - Môi sắt, đèn cồn, bật lửa, đũa thủy tinh. - Nút cao su, ống dẫn khí. - Bình thu khí, bông gòn,...Hoá chất:- KMnO4 hoặc KClO3 - S (bột). Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45I- Tiến hành thí nghiệm1) Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi1) Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxiCách tiến hành: Lắp dụng cụ nhưư hình 4.6 (Tr 92) SGK- Cho một lưượng nhỏ KMnO4 vào đáy ống nghiệm, đặt một ít bông gần miệng ống nghiệm. Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Kẹp ống nghiệm bằng kẹp gỗ (1/3 từ miệng xuống)- Lưu ý: Nghiờng ống nghiệm sao cho miệng hơi thấp hơn đáy, nhánh dài của ống dẫn khí sâu xuống tới gần sát đáy lọ thu khí(đối với cỏch đẩy khụng khớ). Cũn đối với cỏch đẩy nước xem H46.b.- Dùng đèn cồn đun nóng đều cả ống nghiệm, sau đó tập trung ngọn lửa ở phần có KMnO4.- Cách nhận biết xem lọ thu đã đầy khí oxi chưưa bằng cách dùng tàn đóm đỏ đưưa vào gần miệng lọ thu khí. Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45I- Tiến hành thí nghiệm1) Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi.2) Thí nghiệm: Đốt cháy lưưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi.2) Thí nghiệm: Đốt cháy lưưu huỳnh trong không khí và trong khí oxiCách tiến hành:- Chuẩn bị dụng cụ nhưư hình 4.1 SGK(Thay muỗng sắt bằng đũa thủy tinh)- Nung nhẹ đũa thủy tinh trờn đốn cồn rồi chấm vào đĩa đựng Lưu huỳnh bột.- Đưặt đũa thủy tinh có dớnh lưưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn cho lưưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưặt lưưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa đầy oxi.- Nhận xét hiện tưượng, viết phưương trình phản ứng. Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45I- Tiến hành thí nghiệm1) Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi.2) Thí nghiệm: Đốt cháy lưưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi. - PTHH: S(r) + 02 (k) S02 (k)Trả lời câu hỏiQua hai thí nghiệm vừa thực hiện đã giúp em nắm đưược điều gì ?. Bài thực hành 4Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiBài 30 - Tiết 45I- Tiến hành thí nghiệm.1) Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi.2) Thí nghiệm: Đốt cháy lưưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi.II - Viết bản tưường trình.Bản tường trỡnh bài Thực hành 4 điều chế, thu khớ và thử tính chất của oxi.Họ và tên:............................................... Lớp.......... Ngày 22 tháng 01năm 2014TTTên thí nghiệmCách tiến hành thí nghiệmHiện tượng quan sát đượcGiải thích, viết phương trỡnh1 ..................................................................................................................... ............................................................................. .............................................................................................................................. 2 ............................ ......................................................................................... ............................................................................. .............................................................................................................................. Các ý kiến khác:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Hướng dẫn về nhàÔn tập lại các khái niệm cơ bản và bài tập đã học trong chương 4 để kiểm tra viết.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_8_tiet_45_bai_thuc_hanh_4_dieu_che_thu_khi.pptx