Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức ;

Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự ;

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú ;

Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình thứcTrực tiếpGián tiếp1.Bầu cử đại biểu quốc hội2.Ứng cử Hội đồng nhân dân địa phương3.Góp ý hoạt động cán bộ công chức trên báo,đài4.Chất vấn đại biểu quốc hội5.Bàn bạc chủ trương xây dựng công trình phúc lợi ở địa phươngKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Em hãy nêu điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân?Câu 2: Trong những hình thức thực hiện quyền quản lý nhà nước sau đây hình thức nào là trực tiếp, gián tiếp?Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định chân lí :“Không có gì quý hơn độc lập tự do”.NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCBài 17TiÕt : 30 Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀ 1. Quan sát ¶nh1. Chiến sĩ hải quân canh giữ đảo Trường Sa Lớn2. Dân quân nữ Nam Bộ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội3. Tuổi trẻ Đông Anh, Hà Nội thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị MiênBài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀ 1. Quan sát tranh 2. Nhận xét tranhCâu 1: Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh đó? Những bức ảnh trên giúp chúng ta hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mọi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình (của thanh niên, phụ nữ và những người mẹ).Câu 2: Em hãy cho biết những tấm gương tiêu biểu trong thời chiến đã xả thân vì nước?Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCThời Phong Kiến: Trần Bình Trọng: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”.Thời chống Pháp: Phan Đình Giót “Lấy thân mình lấp lỗ châu mai”.Thời chống Mĩ: * Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. * Chị Út Tịch: “Còn cái lai quần cũng đánh”.ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Quan sát tranh 2. Nhận xét tranhChủ tịch Hồ Chí Minh – vị Cha già kính yêu của dân tộcCâu 3: Vậy bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai? Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân, toàn xã hội, là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất của công dân.Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Quan sát tranh 2. Nhận xét tranhĐẶT VẤN ĐỀ:NỘI DUNG BÀI HỌC:1. Bảo vệ Tổ quốc là gì? Là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Hình thức bảo vệ Tổ quốc?- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân; - Thực hiện nghĩa vụ quân sự ;- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội ;- Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.* Bảo vệ Tổ quốc :* Hình thức bảo vệ Tổ quốc:Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀ:NỘI DUNG BÀI HỌC:Bảo vệ Tổ quốc là gì? Hình thức bảo vệ Tổ quốc?Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?- Non sông, đất nước Việt Nam là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được ;- Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính, phá hoại Tổ quốc ta.Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀNỘI DUNG BÀI HỌCBảo vệ Tổ quốc là gì?Hình thức bảo vệ Tổ quốc?Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?Trách nhiệm của học sinh:Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức ;Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự ;Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú ;Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCĐẶT VẤN ĐỀNỘI DUNG BÀI HỌC* Tìm hiểu pháp luật Việt Nam:Một số điều trong Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.Điều 13, 44 và 48 Hiến pháp 1992 ;Điều 12 luật nghĩa vụ quân sự năm 1994 ;Điều 78, 259 và 262 Bộ luật Hình sự năm 1999.Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCIII. BÀI TẬPBài tập 1: Những hành vi, việc làm nào trong các hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? a. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định ; b. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ ;c. Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự ;d. Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư ;e. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học ;g. Xây dựng nhà máy quốc phòng ;h. Tự ý chụp ảnh các khu vực quân sự ;i. Gặp gỡ các chiến si ̃ quân đội, các cựu chiến binh nhân dịp 22 – 12 ;k. Báo cho ngưới có trách nhiệm khi phát hiện những hành vi có nguy hại đến an ninh quốc gia.Bài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCIII. BÀI TẬP:Bài tập 2: Hãy nêu những việc em và các bạn có thể làm để thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.Tham gia cuộc thi kể chuyện, văn nghệ nhân ngày 22 – 12 ;Mua quà tặng các anh bộ đội đóng quân ở đảo Trường Sa ;Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa ;Viết thư thăm hỏi, động viên các anh bộ đội canh giữ biên cương.Bộ đội đang duyệt binhBộ đội biên phòng đang đi tuần tra biên giớiBài 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCLễ nhập ngũCông an giúp người dân lấy lại tài sản bị mÊt cắpLên đường thực hiện nghĩa vụ quân sựHoạt động đền ơn đáp nghĩaTỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH THĂM BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG “ Ñaâu caàn thanh nieân coù Ñaâu khoù coù thanh nieân ”“..Ñöøng hoûi Toå quoác ñaõ laøm gì cho ta maø töï hoûi ta ñaõ laøm gì cho Toå quoác hoâm nay ”UBITẾPỂIHLUẬPHTAÙỰQUNÂSHOEÛSÖÙKCHNOÂTOAÛNÑOÄGNAÄV123456Caâu 1: ( Ñaùp aùn coù 16 chöõ caùi)Điều kiện ñể coâng daân khoâng vi phạm phaùp luật ?Caâu 2: ( Ñaùp aùn coù 6 chöõ caùi) Coâng daân Việt Nam ( nam) ñủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ gì?Caâu 3: ( Ñaùp aùn coù 12 chöõ caùi)Câu thành ngữ nào nói lên tính lễ độ?Caâu 4: ( Ñaùp aùn coù 7 chöõ caùi)Nếu coù 3 ñiều ước: Giaøu coù, Tri thức, Sức khoẻ em chọn ñiều naøo?Caâu 6: ( Ñaùp aùn coù 7 chöõ caùi)Để thực hiện tốt Nghĩa vụ quaân sự em coù traùch nhiệm gì ñối với gia ñình, người thaân?Caâu 5: ( Ñaùp aùn coù 6 chöõ caùi)Lấy vợ, lấy chồng chưa ñủ tuổi gọi laø gì?BAÛOVEÄOÅQUTOÁCBAÛOVEÄOÅQUTOÁCTROØ CHÔI OÂ CHÖÕBAÛOAÂVGOÏIAÏDNGDặn dò- Về nhà làm bài tập 3 và bài tập 4 trang 65 sách giáo khoa ;- Thực hành theo nội dung bài học ;- Chuẩn bị bài: “Sống có đạo đức và tu©n theo pháp luật”.ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_17_nghia_vu_bao_ve_to.ppt
Giáo án liên quan