Học toán với Toolkit Math

1. Giới thiệu phần mềm.

- Chức năng: Bộ công cụ tương tác toán học

- Có 3 công cụ chính:

 + Công cụ biên soạn bài giảng

 + Công cụ tính toán đại số

 + Công cụ xử lý dữ liệu

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 29/11/2016 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học toán với Toolkit Math, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học toán với Toolkit Math (TIM)1. Giới thiệu phần mềm.- Chức năng: Bộ công cụ tương tác toán học- Có 3 công cụ chính: + Công cụ biên soạn bài giảng + Công cụ tính toán đại số + Công cụ xử lý dữ liệu1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.B2: Chọn Algebre để bắt đầuHọc toán với Toolkit MathB1: Nhấn chuột vào biểu tượng chương trình trên Màn hình1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm- Thanh công cụ: Thực hiện lệnh- Cửa sổ dòng lệnh: Gõ xong 1 lệnh cần nhấn phím Enter để thực hiện lệnh.- Cửa sổ làm việc chính: Thể hiện các lệnh đã được thực hiện- Cửa sổ vẽ đồ thị: Thể hiện kết quả của lệnhHọc toán với Toolkit Math1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giảna. Tính toán các biểu thức đơn giản- Cú pháp: Simplify - Thực hiện lệnh từ thanh menu:Algebra → SimplifyHọc toán với Toolkit MathGõ biểu thức1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giảna. Tính toán các biểu thức đơn giảnb. Vẽ đồ thị đơn giản- Cú pháp: Plot y=- Thực hiện lệnh từ thanh menu:Plot→2D→Graph FunctionHọc toán với Toolkit MathGõ hàm số1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốHọc toán với Toolkit MathTriển khai biểu thức đại số sau:Rút gọn đa thức sau:(3x2 + 1)(5x3 – x2 + 1)1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốb. Tính toán với đa thức- Cú pháp: Expand - Thực hiện lệnh từ thanh menu:Algebra → ExpandHọc toán với Toolkit MathGõ biểu thức1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốb. Tính toán với đa thứcc. Giải phương trình đại sốHọc toán với Toolkit MathGiải phương trình sau: 2x-1=01. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốb. Tính toán với đa thứcc. Giải phương trình đại số- Cú pháp: Solve - Thực hiện lệnh từ thanh menu: Algebra → Solve EquationHọc toán với Toolkit Math(1) Nhập ph.trình(2) Chọn Exact Solution(3) Nhập tên biến1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốb. Tính toán với đa thứcc. Giải phương trình đại sốd. Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số- Cú pháp lệnh định nghĩa đa thức Make - Cú pháp lệnh vẽ đthị 1 hs đã được định nghĩa: Graph Học toán với Toolkit Math1. Giới thiệu phần mềm.2. Khởi động phần mềm.3. Màn hình làm việc của phần mềm4. Các lệnh tính toán đơn giản5. Các lệnh tính toán nâng caoa. Biểu thức đại sốb. Tính toán với đa thứcc. Giải phương trình đại sốd. Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số6. Các chức năng khác- Làm việc trên cửa sổ dòng lệnh- Lệnh xoá thông tin trên các cửa sổ vẽ đồ thị- Các lệnh đặt nét vẽ bà màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thịHọc toán với Toolkit Math

File đính kèm:

  • pptHoc toan voi Toolkit Math.ppt