Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 5: Tia

Bài 1

Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm A và B

a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau?

b) Trên hình vẽ có những tia nào đối nhau?

Trả lời

a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì chúng không có chung gốc.

b) Các tia đối nhau có trên hình vẽ là:

Tia Ax và tia Ay

Tia Bx và tia By

 

pptx21 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 5: Tia, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 5: TIAHÌNH HỌC 6Ox yHình này gọi là gì?Hình này gọi là gì?OTIABài 5TIA TIAHAI TIA TRÙNG NHAUHAI TIA ĐỐI NHAU OxyTia Ox(Nửa đường thẳng Ox)Tia Oy(Nửa đường thẳng Oy)a) Khái niệm:1. TIA:- Tia là hình gồm: một điểm và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm đó.- Điểm đó được gọi là: Gốc của tia.Tia Ax(Nửa đường thẳng Ax)Axb) Chú ý: - Gốc của tia được đọc hoặc (viết) trước- Tia Ax không bị giới hạn về phía xTia AxxyzTia OxTia OyTia OzOĐọc tên các tia có trên hình vẽ sau?Bài tập: 2. HAI TIA ĐỐI NHAU:yxOHai tia đối nhau là hai tia: có chung một gốc và cùng tạo thành một đường thẳng. yxOOyxHai tia Ox và Oy đối nhau.Hai tia được gọi là hai tia đối nhau khi:- Chung gốc.- Cùng tạo thành một đường thẳng.x A y BTrên đường thẳng xy lấy 2 điểm A và Ba) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau?b) Trên hình vẽ có những tia nào đối nhau?a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì chúng không có chung gốc.b) Các tia đối nhau có trên hình vẽ là:Tia Ax và tia AyTia Bx và tia ByBài 1:Trả lờiNhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. Hai tia Ax và AB là hai tia trùng nhau.3. Hai tia trùng nhau:A.x .* Hai tia trùng nhau có chung gốc và tạo thành nửa đường thẳng(Nằm về một phía). BVậy hai tia trùng nhau có đặc điểm như thế nào ?CHUNG GỐC Hợp thành nửa đường thẳng (Nằm về một phía) * Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.Chú ý:OyxHai tia Ox và Oy trùng nhau.OA BxyBài 2:Cho hình vẽ:Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào?Tia OB trùng với tia OyHai tia Ox và Ax có trùng nhau không? Vì sao?Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì chúng không có chung gốc.Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau?Hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau vì chúng không tạo thành đường thẳng.CâuĐúngSaia/Tia Mx và tia Ny là hai tia đối nhaub/Các tia NM, NP, Ny trùng nhauc/Các tia PM, PN, Py trùng nhaud/Trong các tia PM, MP, NM không có hai tia nào đối nhaue/Tia Px và Mx là hai tia phân biệtCho điểm M thuộc đường thẳng xy, điểm N thuộc tia Mx, điểm P thuộc tia My. Hãy vẽ hình và điền dấu x vào ô trống trong bảng dưới đây:Bài tập: HOẠT ĐỘNG NHÓMHình vẽ: CâuĐúngSaia/Tia Mx và tia Ny là hai tia đối nhaub/Các tia NM, NP, Ny trùng nhauc/Các tia PM, PN, Py trùng nhaud/Trong các tia PM, MP, NM không có hai tia nào đối nhaue/Tia Px và Mx là hai tia phân biệtxxxxxxy M . N . P .Đáp ánHình vẽ: Bài 5: Cho hai tia Ox và Oy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Hãy nhận xét vị trí ba điểm A,O,B.Đáp ánCó ba trường hợp xảy ra:TH1: Ba điểm A,O,B không thẳng hàngTH2: Điểm O nằm giữa điểm A và BTH3: Điểm A và điểm B cùng nằm trên một tia gốc O.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc bài với những nội dung đã tổng kết trong tiết học (Kết hợp vở ghi và SGK) Làm các bài tập 22; 23, 24, 25(SGK trang 113)Tiết sau luyện tậpCẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ !CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_6_bai_5_tia.pptx
Giáo án liên quan