Bài giảng môn Đại số lớp 12 - Tiết 1 - Bài 1: Bài tập số phức

+ Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm số phức, phân biệt phần thực phần ảo của một số phức.

- Biết biểu diễn một số phức trên mặt phẳng phức.

- Hiểu ý nghĩa hình học của khái niệm mô đun và số phức liên hợp.

 +Kĩ năng:

- Biết xác định phần thực phần ảo của một số phức cho trước và viết được số phức khi biết được

phần thực và phần ảo.

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 02/12/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 12 - Tiết 1 - Bài 1: Bài tập số phức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm toán B5 Số tiết: 1 ChươngIV §1 BÀI TẬP SỐ PHỨC I.Mục tiêu: + Kiến thức: - Hiểu được khái niệm số phức, phân biệt phần thực phần ảo của một số phức. - Biết biểu diễn một số phức trên mặt phẳng phức. - Hiểu ý nghĩa hình học của khái niệm mô đun và số phức liên hợp. +Kĩ năng: - Biết xác định phần thực phần ảo của một số phức cho trước và viết được số phức khi biết được phần thực và phần ảo. - Biết sử dụng quan hệ bằng nhau giữa hai số phức để tìm điều kiện cho hai số phức bằng nhau. - Biết biểu diễn tập hợp các số phức thỏa điều kiện cho trước trên mặt phẳng tọa độ. - Xác định mô đun, số phức liên hợp của một số phức. +Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú khi tiếp thu bài học, tích cực hoạt động. II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +Giáo viên : Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập. +Học sinh: làm bài tập trước ở nhà. III.Phương pháp: Phối hợp các phương pháp gợi mở, nêu vấn đề, luyện tập, vấn đáp. IV.Tiến trình bài học: 1.Ổn định tổ chức: 1/ 2.Kiểm tra bài cũ kết hợp với giải bài tập. 3.Bài mới HOẠT ĐỘNG 1: BT 2/189 sgk TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng +Gọi học sinh cho biết dạng của số phức.Yêu cầu học sinh cho biết phần thực phần ảo của số phức đó. +Gọi một học sinh giải bài tập 2/189. HD HS đưa về số phức dạng a + bi, lưu ý i2 = -1 +Gọi học sinh nhận xét +Trả lời +Trình bày +Nhận xét z = a + bi a:phần thực b:phần ảo HOẠT ĐỘNG 2: BT 5/190 sgk TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Cho Tính , , z2 , 3, 1+z+z2 GV: Cho HS nhắc lại công thức: z – 1 = = |z| = ?, = ? + Nhận xét bài làm. +Trả lời +Trình bày +Nhận xét Lời giải của HS HOẠT ĐỘNG 3: BT 12/191 sgk TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Xác định tập hợp các điểm trong mp phức biểu diễn các Cho z = a + bi. Tìm + Gọi hai học sinh giải bài tập 4a,c,d và bài tập 6 + Nhận xét bài làm + Phát phiếu học tập 1 +Trả lời +Trình bày +Trả lời +z = a + bi + + HOẠT ĐỘNG 4 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng + Nhắc lại cách biểu diễn một số phức trên mặt phẳng và ngược lại. +Biểu diễn các số phức sau Z = -2 + i , z = -2 – 3i , z = -2 + 0.i +Yêu cầu nhận xét các số phức trên + Yêu cầu nhận xét quĩ tích các điểm biểu diễn các số phức có phần thực bằng 3. + Vẽ hình +Yêu cầu học sinh làm bài tập 3c. +Gợi ý giải bài tập 5a. +Yêu cầu học sinh giải bài tập 5b +Nhận xét, tổng kết +Biểu diễn +Nhận xét quĩ tích các điểm biểu diễn. +Trình bày +Nhận ra là phưong trình đương tròn tâm O (0;0), bán kính bằng 1. +Trình bày Củng cố: Hướng dẫn bài tập còn lại Phụ lục: Phiếu học tập 1: Câu 1: cho . Phần thực và phần ảo lần lược là A. B. C. D. Câu 2: Số phức có phần thực bằng ,phần ảo bằng là A. B. C. D. Câu 3: . Khi đó khi A. m = -1 và n = 3 B. m = -1 và n = -3 C. m = 1 và n = 3 D. m = 1 và n = -3 Câu 4: lần lượt bằng A. B. C. D.

File đính kèm:

  • docChươngIV §1. bt_sophuc.doc