Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 4: Số gần đúng – sai số (tiếp)

4.Chữ số chắc và các viết chuẩn số gần đúng.Chữ số chắc là gì?

a.Chữ số chắc

Cho số gần đúng a của số với độ chính xác d. Trong số a, một chữ

số được gọi là chữ số chắc(hay đáng tin) nếu d không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 4: Số gần đúng – sai số (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ4: Số gần đúng – sai số Dương Tiến Dũng4.Chữ số chắc và các viết chuẩn số gần đúng.Chữ số chắc là gì?a.Chữ số chắc Cho số gần đúng a của số với độ chính xác d. Trong số a, một chữ số được gọi là chữ số chắc(hay đáng tin) nếu d không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó. Dương Tiến DũngNhận xét+ Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc đều là chữ số chắc.+Tất cả các chữ đứng bên phải chữ số không chắc đều là chữ số không chắc. Vi du5.Trong một cuộc điều tra dân số người ta báo cáo số dân của tỉnh A là 2198427 200 người, chữ số nào là chữ số chắc, chữ số nào là số không chắc ? Dương Tiến DũngVì nên chữ số hàng trăm ( chữ số 4) là chữ số không chắc, còn chữ số hàng nghìn ( chữ số 8 ) là chữ số chắc. Vậy các chữ số chắc là 9,1,9,8 và các chữ số không chắc là 4,2,7. Dương Tiến DũngDạng chuẩn số gần đúng là gì?b Dạng chuẩn của số gần đúng .. Nếu số gần đúg là số thập phân không nguyên thì dạng chuẩn là dạng mà mọi chữ số của nó đều là chữ số chắc.Dương Tiến DũngVí dụ 6. Cho một giá trị gần đúng của được viết dưới dạng chuẩn là 2,236( ,độ chính xác của nó như thế nào? ở đây hàng thấp nhất có chữ số chắc là hàng phần nghin nên độ chính xác của nó là . Do đó ta biết được: Dương Tiến DũngNếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là gì?.Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là A.10K trong đó A là số nguyên , k là hàng thấp nhất có chữ số chắc (k N).(Từ đó mọi chữ số của A đều là số chắc)Dương Tiến DũngVi dụ 7:Số dân của Việt Nam ( năm 2005) vào khoảng 8.106 người , hãy cho biết số dân thực tế của Việt Nam? ở đây k = 6 cho nên độ chính xác của số gần đúng này là =500000, do đó ta biết được số dân của Việt Nam vào khoảng từ 82,5 83,5 triệu người.Dương Tiến DũngChú ý. Với qui ước dàng chuẩn số gần đúng 0,14 và 0,140 dưới dạng chuẩn có ý nghĩa khác nhau. Số gần đúng 0,14 có sai số 0,005, còn sai số gần đúng của số 0,140 có sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0005.Kí hiệu khoa học của một số là gì?Dương Tiến Dũng5. Kí hiệu khoa học của một số.Mỗi số thập phân khác không được viết dưới dạng trong đó (Qui ước rằng nếu n=-m,với m là số nguyên dưong thì )Dạng như thế được gọi là kí hiệu khoa học của số đó. Người ta thường dùng kí hiệu khoa học để ghi những số rất lớn hoặc rất bé. Số mũ n của 10 trong kí hiệu khoa học của một số cho ta thấy độ lơn( bé ) của số đó.Dương Tiến DũngVi dụ 8. Khối lượng của trái đất viết dưới dạng kí hiệu khoa học là 5,98.1024kg. Khối lượng nguyên tử của Hidro viết dưới dạng kí hiệu khoa học là 1,66.10-24kg.Dương Tiến Dũng

File đính kèm:

  • ppt$4 So gan dung-sai so (tiep).....ppt
Giáo án liên quan