Toán - Tiết 87: Luyện tập chung

Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 917 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán - Tiết 87: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 87 – Tuần 23 Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 Toán Tính 15 + 4 = 15cm + 4 cm = 19 cm 19 Toán Tiết 87: Luyện tập chung Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 11 12 13 14 15 19 18 17 16 20 Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 11 14 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 1 15 Tiết 87: Luyện tập chung Toán Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống 13 16 15 17 18 19 Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 Toán Tiết 87: Luyện tập chung Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút? Tóm tắt Có : 12 bút xanh Có : 3 bút đỏ Có tất cả: ... cái bút? Bài giải Hộp đó có tất cả số cái bút là: 12 + 3 = 15 ( cái bút) Đáp số: 15 cái bút Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 Toán Tiết 87: Luyện tập chung Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu) 13 12 15 16 17 18 19 13 19 14 17 12 Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút?

File đính kèm:

  • pptToan Tuan 23 Tiet 87 LTC.ppt
Giáo án liên quan