Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Vật lí Lớp 6 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

I.Lý thuyết

Câu 1: Đơn vị và dụng cụ đo thể tích là gì? Nêu cách đo thể tích chất lỏng?

Câu 2: Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?

Câu 3: Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng ( P) và khối lượng (m)?

Câu 4: Khối lượng riêng của một chất là gì? Viết công thức tính? Đơn vị.

- Trọng lượng riêng một chất là gì? Công thức ? Đơn vị

- Viết biểu thức liên hệ giữa d và D

 

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Vật lí Lớp 6 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP Từ 03/3/2020 đến //2020 I. Khối 6 Môn Bài/ CHỦ ĐỀ/ NỘI DUNG TỰ HỌC HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN Vật lí 6 I.Lý thuyết Câu 1: Đơn vị và dụng cụ đo thể tích là gì? Nêu cách đo thể tích chất lỏng? Câu 2: Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Câu 3: Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng ( P) và khối lượng (m)? Câu 4: Khối lượng riêng của một chất là gì? Viết công thức tính? Đơn vị. - Trọng lượng riêng một chất là gì? Công thức ? Đơn vị - Viết biểu thức liên hệ giữa d và D Câu 5: Có mấy loại máy cơ đơn giản? Khi dùng các máy đó có lợi gì ? - HS nghiên cứu các câu hỏi trong đề cương - Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức đã học về các phép đo độ dài, thể tích, lực, khối lượng, kết quả tác dụng của lực, hai lực cân bằng, trọng lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản. Hs nghiên cứu Sgk trả lời câu hỏi. 15/03/2020 II.Bài tập Bài 11.2. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3. Tóm tắt: m = 397g = 0,397 kg V = 320 cm3= 0,00032m3 D = ? kg/m3 Giải Khối lượng riêng của sữa là; D == = 1184,375 (kg/m3) Vận dụng thành thạo các công thức đã học để giải một số bài tập đơn giản. Hs nghiên cứu kiến thức sgk làm bài. 15/03/2020 Bài 11.4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước. Tóm tắt: m = 1kg V = 900cm3= 0,0009m3 D =? Kg/m3 Giải Khối lượng riêng của kem giặt là: D === 11111 (kg/m3) Vận dụng thành thạo các công thức đã học để giải một số bài tập đơn giản. Hs nghiên cứu kiến thức sgk làm bài 15/03/2020 Bài tập: Một vật có thể tích là V = 0,5 m3, khối lượng riêng của nó là D = 2600 kg/ m3. Tính khối lượng và trọng lượng của của vật đó? Tóm tắt: D = 26000kg /m3 V=0,5m3 m=? ; P =? Giải: Khối lượng của vật đó là: m = D.V = 2600.0,5= 520 (kg) Vận dụng thành thạo các công thức đã học để giải một số bài tập đơn giản. Hs nghiên cứu kiến thức sgk làm bài

File đính kèm:

  • docnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_vat_li_lop_6.doc