Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Toán Lớp 6 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Học sinh được củng cố về:

+ Các quy tắc về cộng, trừ, nhân, chia trong tập số nguyên

 + Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.

- Rèn kỹ năng về cộng, trừ, nhân số nguyên, biết áp dụng kiến thứcvào làm bài tậpcụ thể.

 

doc5 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Toán Lớp 6 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TỪ NGÀY 03/03/2020 ĐẾN NGÀY 15/03/2020 (kèm theo công văn số 73 /PGD và ĐT ngay 28/02/2020) Môn:Toán khối 6 CÂU CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN CỦA GV YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN 1 Số nguyên Lý thuyết Nêu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên? Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân số nguyên? Bài tập Bài 1: Tính: a) 2763 + 152 b) (-7) + (-14) c) 785 + 150 d) (-35) + (-9) Bài 2: Tính: a) (-5) + (-248) b) 17 + |-33| c) |-37| + |15| d) |-90| + |-10 Bài 2. Tính: 2 + (-15) (-3) + (-7) 5 + 12 (-13) – 18 2 - (-19) -32 + |-40| Bài 3: Tìm tất cả các số nguyên x rồi tính tổng biết a) -5 < x < -1 b) -4 < x < 4 c) -10 < x < -9 Bài 4: Tính a)76 + (-15) d) 5+(-248) -24 b)(-17)+(-14) +|14| e) -17+½-13½ c)(-32)+(-9) -17 f) (-52) – 37- 47 Bài 5: Tìm tất cả các số nguyên x rồi tính tổng biết a) -10 < x < 8 b) -7 < x < 7 c) -8 < x < -7 Bài 6. Tính giá trị của biểu thức a) x- 7 Biết x = -5 b) x - y – 3 Biết x = 5 và y = -9 c) x - y - (-10) Biết x = -3 và y = -8 d) x - (-25) - y Biết x = -6 và y = 10 e) 3x – 3 Biết x = |6| Bài 7: Tính ( Tính nhanh nếu có thể) a) 2.15 + 2.85 b) 4.(-37).(-25) c) (-25).37 + 25.(-63) d) (-50).32.2 Học sinh được củng cố về: + Các quy tắc về cộng, trừ, nhân, chia trong tập số nguyên + Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên. - Rèn kỹ năng về cộng, trừ, nhân số nguyên, biết áp dụng kiến thứcvào làm bài tậpcụ thể. SGK 15/3/2020 2 Quy tắc chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc Lý thuyết: Nêu quy tắc chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc? Bài tập Bài 4: Tìm x, biết. 15 - x = 12 d) x + 5 = (-5) + (-8) x – (-7 )= 1 2x – 35 = 15 (19 – x) + 8 = Bài 2: Tính (Tính nhanh nếu có thể) 15 + 32 + (-15) (25-6) + (30 – 25 + 6) (15 – 19 + 4) - (15 + 4) 25.6 + 25. 4 Bài 4. Tìm x biết. -12 - x = 25 x - 29 = 17 x – (-67 )= 56 x + 13 = (-9) + (-17) |x| = 12 Hs hiểu được quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc. Biết vận dụng hai quy tắc vào làm dạng toán tìm x SGK 15.3.2020 3 Hinh học Thế nào là một điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia? Minh họa bằng hình vẽ. Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hình minh họa? Khi nào thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB? Vẽ hình? Cho đoạnthẳng AB = 8cm, trên AB lấy điểm M sao cho AM =4cm . Tính độ dài đoạn MB? Hỏi M có là trung điểm của AB không? -HS biết được thế nào là điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia. Biết vẽ hình minh họa. - HS hiểu được khi nào M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết vận dụng để tính độ dsif một đọn thẳng. SGK 15/3/2020 Môn:Vật lí khối 9 CÂU CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN CỦA GV YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN 1 Điện từ học Nêu quy tắc bàn tay trái và quy tắc nắm tay phải? Hs nắm được hai quy tắc sgk 15/3/2020 2 Nêu điều kiện làm xuất hiện dòng điện cảm ứng? Hs nắm được điều kiện làm xuất hiện dòng điện cảm ứng Sgk 15/3/2020 3 Em hãy nêu các cách khác nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng? HS nêu các cách khác nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng? sgk 15/3/2020 4 Làm bài tập 30.2; 30.3; 30.4 SBT HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập SBT 15/3/2020 5 Làm bài tập 31.2; 31.3; 31.4 SBT HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập SBT 15/3/2020 6 Làm bài tập 32.2; 32.3; 32.4 SBT HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập SBT 15/3/2020

File đính kèm:

  • docnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_toan_lop_6_tu.doc