Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Hóa học Lớp 8, 9 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Câu 4:

a) Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

b) Áp dụng tính khối lượng của oxi khi đốt cháy hoàn toàn 9 gam kim loại Magie (Mg) trong oxi (O2) thu được 15 gam hợp chất Magie oxit (MgO).

Câu 5:

a) Nêu ý nghĩa của công thức hóa học.

b) Hãy nêu ý nghĩa của công thức hóa học sau: Na2SO4 (Natri sunfat).

 

doc4 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Hóa học Lớp 8, 9 - Từ 3/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP Từ 03/3/2020 đến //2020 I. KHỐI 8 MÔN BÀI/CHỦ ĐỀ/NỘI DUNG TỰ HỌC HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN HÓA - Chủ đề 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử - Chủ đề 2: Phản Ứng hóa học - Sử dụng SGK - Nội dung kiến thức đã học. - HS nắm được nội dung kiến thức cơ bản. - Giải được một vài dạng bài cụ thể. - Tham khảo nội dung ôn tập và kiểm tra học kỳ 1. 15/3/2020 CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA 8 Câu 1. Trong các công thức hóa học sau, công thức nào viết sai, hãy sửa lại cho đúng: NaO; HSO4; K2Cl2; HCl; CaO. Câu 2. Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng ? Viết biểu thức về khối lượng cho định luật ? Câu 3. Cân bằng các phương trình phản ứng sau: A. H2 + O2 ® H2O B. Fe + Cl2 ® FeCl3 C. Al + Fe3O4 ® Al2O3 + Fe D. Na2O + H2O ® NaOH E. FeS2 + O2 ® Fe2O3 + SO2 Câu 4: a) Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng. b) Áp dụng tính khối lượng của oxi khi đốt cháy hoàn toàn 9 gam kim loại Magie (Mg) trong oxi (O2) thu được 15 gam hợp chất Magie oxit (MgO). Câu 5: a) Nêu ý nghĩa của công thức hóa học. b) Hãy nêu ý nghĩa của công thức hóa học sau: Na2SO4 (Natri sunfat). Câu 4: Tính thành phần phần trăm các nguyên tố công công thức sau: CuSO4 II. KHỐI 9 MÔN BÀI/CHỦ ĐỀ/NỘI DUNG TỰ HỌC HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN HÓA - CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ - Sử dụng SGK - Nội dung kiến thức đã học ở kỳ 1 và đầu học kỳ 2. - HS nắm được nội dung kiến thức cơ bản. - Giải được một vài dạng bài cụ thể. - Có kỹ năng giải bài tập. - Tham khảo nội dung ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 (đề dự bị) 15/3/2020 CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA 9 Câu 1: Có những oxit sau: CuO, Na2O, CO2, SO2. Hãy phân loại và gọi tên các oxit trên. Câu 2: Trình bày tính chất hoá học của axit? Mỗi tính chất viết một PTPƯ minh hoạ (nếu có)? Câu 3: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 dd sau: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết dd đựng trong mỗi lọ? Câu 4: Có những oxit sau: CuO, Na2O, CO2, SO2. Hãy phân loại và gọi tên các oxit trên. Câu 5: Hoàn thành phương trình hóa học. a) ?Cu + ? ----> 2CuO b) Zn + ?HCl ----> ZnCl2 + H2 ­ c) CaO + ?HNO3 ----> Ca(NO3)2 + ? d) ?Al + ?HCl ----> ?AlCl3 + ?H2 ­ e) P2O5 + ?H2O ----> ?H3PO4 f) ?NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 + ?NaCl g) Zn + ?HCl ZnCl2 + ?

File đính kèm:

  • docnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_hoa_hoc_lop_8.doc