Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 20: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) - Năm học 2020-2021 - Phạm Thị Lan

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nội dung, kết quả chính sách kinh tế mới.

- Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941)

2. Phẩm chất

- Yêu nước: Hs nhận thấy sức mạnh và tính ưu việt của chế độ CNXH mà Đảng ta đã lựa

chọn

- Nhân ái: Biết cảm thông, chia sẻ

- Chăm chỉ: tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trung thực: Trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập, hỗ trợ, đánh giá

nhận xét, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ chế độ XHCN Việt Nam

3. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, tự giác trong việc chuẩn bị bài ở nhà và tham gia

học tập trên lớp

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh tích cực trao đổi, chia sẻ, tương tác, hỗ trợ

lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận xét, đánh giá thành tựu chính của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.

pdf5 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 20: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) - Năm học 2020-2021 - Phạm Thị Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lịch sử 8 Năm học 2020-2021 Phạm Thị Lan Trường THCS Phúc Than Ngày soạn: 12/11/2020 Ngày dạy: 13/11/2020-8A25 Tiết 20-Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nội dung, kết quả chính sách kinh tế mới. - Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941) 2. Phẩm chất - Yêu nước: Hs nhận thấy sức mạnh và tính ưu việt của chế độ CNXH mà Đảng ta đã lựa chọn - Nhân ái: Biết cảm thông, chia sẻ - Chăm chỉ: tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập - Trung thực: Trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập, hỗ trợ, đánh giá nhận xét, báo cáo kết quả hoạt động nhóm. - Trách nhiệm: Có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ chế độ XHCN Việt Nam 3. Năng lực a. Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, tự giác trong việc chuẩn bị bài ở nhà và tham gia học tập trên lớp - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh tích cực trao đổi, chia sẻ, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ học tập. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận xét, đánh giá thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941. b. Năng lực đặc thù - Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của chế độ XHCN đồng thời có cái nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. - Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học: Biết nhận xét, đánh giá suy nghĩ của bản thân về công cuôc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Giáo viên: - Phiếu học tập, tài liệu tham khảo - Bản đồ Liên Xô; tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. - Máy chiếu 2. Học sinh - Hoàn thành nhiệm vụ về nhà tiết trước - Đọc, nghiên cứu nội dung bài học III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT 1. Phương pháp - Phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề Giáo án Lịch sử 8 Năm học 2020-2021 Phạm Thị Lan Trường THCS Phúc Than - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp trực quan... 2. Kỹ thuật - Động não, thảo luận nhóm, IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định: KT sĩ số: 8A2: ...../......; 8A5: ....../...... 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới * HĐ1: KHỞI ĐỘNG GV chiếu một số tranh ảnh về các Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941 - HS HĐ cá nhân-Kỹ thuật động não-trả lời câu hỏi ? Những hình ảnh trên hình 58, 59, 60 nói lên điều gì? + H.58 thể hiện tinh thần của nhân dân LX sẵn sàng tham gia sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh + H.59 hình ảnh nhà máy thủy điện Ðõ nhi ép xây dựng 1927. + H. 60 máy kéo ở một trang trại tập thể 1936. GV dẫn dắt vào bài mới: Sau khi ổn định được tình hình, bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay. * HĐ2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KỸ NĂNG MỚI Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức trọng tâm - HĐcá nhân: quan sát H58/máy chiếu ? cho biết bức áp phích trên nói lên điều gì? - Hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa tay rìu thể hiện quyết tâm gì? + Nước Nga bị tàn phá nặng nề: đói rét, bệnh tật, nhà máy công xưởng bị tàn phá ...là hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh. + Quyết tâm của nhân dân và chính phủ: tuyên chiến với hậu quả chiến tranh khắc phục và phát triển kinh tế đất nước. ? Trước tình hình đó chính quyền Xô Viết đã làm gì? H: Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới? I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921-1925) - Tháng 3. 1921 Đảng Bôn- sê- vích thực hiện chính sách kinh tế mới. * Nội dung: + Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thu thuế lương thực. + Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp vừa và nhỏ. Giáo án Lịch sử 8 Năm học 2020-2021 Phạm Thị Lan Trường THCS Phúc Than ? Em có nhận xét gì về chính sách kinh tế mới? H: Chính sách kinh tế mới có tác dụng như thế nào đến xã hội nước Nga GV kết luận: Đây là chính sách tiến bộ phù hợp với mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh sản xuất, phát triển lưu thông hàng hóa, giải quyết vấn đề lương thực, bước đầu phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Lê-nin đã chỉ rõ: "Thực chất của chính sách kinh tế mới ...là sự liên minh của giai cấp vô sản với nông dân, là sự liên minh giữa đội tiên phong của giai cấp vô sản với quảng đại quần chúng nông dân" HS đọc nội dung SGK GV: nhấn mạnh: muốn xây dựng CNXH trước hết Liên Xô phải độc lập về kinh tế, phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho nền kinh tế và củng cố quốc phòng. H: Nhân dân Liên Xô xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào? - Sau khi khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu. - Luôn bị đe dọa trước sự tấn công về quân sự của các thế lực thù địch. H: Liên Xô đã thực hiện những kế hoạch nào trong quá trình xây dựng CNXH? GV: hướng dẫn HS quan sát h59, 60 và gợi ý bằng các câu hỏi để HS khai thác nội dung. H: Nhà máy thủy điện xây dựng và đưa vào hoạt động nói lên điều gì về nền công nghiệp của Liên Xô? Nhà máy hoạt động có tác động như thế nào tới các lĩnh vực khác? H: Máy kéo được sử dụng trong nông trang phản ánh điều gì? nó có vai trò và tác dụng gì đến đời sống kinh tế và năng suất lao động của xã hội? GV: đọc tư liệu về phong trào thi đua Xta-kha-tốp ở mỏ than Đô-nhét-xcơ, khai thác được 102 tấn than/ ca gấp 14 lần - Chính sách kinh tế đã đạt được kết quả tốt đẹp: Nông nghiệp và các nghành kinh tế khác được phục hồi, phát triển. đời sống nhân dân được cải thiện. - 12/1922 Liên bang CHXH Xô Viết được thành lập. II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941) * Công cuộc xây dựng CNXH: - Các kế hoạch 5 năm lần I (1928 - 1932) và lần II (1933 - 1937) được hoàn thành trước thời hạn. Giáo án Lịch sử 8 Năm học 2020-2021 Phạm Thị Lan Trường THCS Phúc Than định mức, lập kỉ lục về năng suất khai thác than. - HĐN bàn(3’) ? Quá trình XD-CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì? H: Em nhận xét về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô giai đoạn (1925 - 1941)? GV: Từ tháng 6/1941 trước sự xâm lược của phát xít Đức nhân dân Liên xô phải ngừng việt thực hiện kế hoạch lần ba. * Thành tựu. + Kinh tế công-nông nghiệp phát triển mạnh, đưa Liên Xô từ 1 nước nông nghiệp trở thành 1 nước công nghiệp đứng đầu Châu Âu và đứng thứ 2/ thế giới sau Mĩ. + Văn hóa - GD: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục - KH, văn hóa nghệ thuật đạt nhiều thành tựu. + Xã hội: xóa bỏ chế độ người bóc lột người. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Câu 1: Đâu không phải là những chính sách Lê nin thực hiện để cứu vãn tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Mười? A. Chính sách tập thể hóa nông nghiệp. B. Chính sách Cộng sản thời chiến. C. Chính sách kinh tế mới. D. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động. Câu 2: Tại sai Liên Xô ưu tiên phát triển công nghiệp năng? A. Liên Xô giàu tài nguyên. B. Để khai thác vùng Xibêri khắc nghiệt nhưng nhiều mỏ. C. Là ngành mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong nề kinh tế. D. Thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nhẹ, nông nghiệp và củng cố quốc phòng. Câu 3: Để cải tạo nền nông nghiệp, trong năm 1928 - 1929, Liên Xô đã thực hiện những biện pháp gì? A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ. B. Hạn chế kinh tế phú nông. C. Chia ruộng đất cho nông dân. D. Phát triển tập thể hóa nông nghiệp. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Trình bày nội dung của Chính sách kinh tế mới? Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì? * Tháng 3-1921, Thực hiện Chính sách kinh tế mới, với nội dung: + Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. + Tự do buôn bán. + Mở các xí nghiệp nhỏ,... * Thành tựu: + Kinh tế: sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). Giáo án Lịch sử 8 Năm học 2020-2021 Phạm Thị Lan Trường THCS Phúc Than + Văn hóa - giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đạt nhiều thành tưụ rực rỡ về khoa học - kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật. + Xã hội: các giai cấp bóc lột đã bị xoá bỏ. HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG (Thực hiện ở nhà) Vì sao trong kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1937-1942) nhân dân LX phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước? - Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1 và lần 2, LX tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần 3 nhưng đến năm 1941 Đức tấn công LX, nhân dân LX tạm gác công cuộc xây dựng kinh tế để tập trung tiến hành chiến tranh giữ nước vĩ đại. V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ TIẾT HỌC SAU - Về nhà học bài, làm bài tập. - Chuẩn bị bài sau "Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới", + Đọc, nghiên cứu trả lời các câu hỏi trong SGK. + Ghi ra vở kiến thức trọng tâm: Nguyên nhân, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_lich_su_lop_8_tiet_20_lien_xo_xay_dung_chu_nghia_xa.pdf
Giáo án liên quan