Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 48, Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

I/ Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm và biết:

1. Kiến thức: Tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước; Nhiệm vụ cách mạng nước ta năm đầu sau đại thắng Xuân 1975; Những biện pháp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc - Nam, tinh thần độc lập, niềm tin vào Đảng.

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- G: Kênh hình H.79 tr.168, H.80 tr.169.

- H: Tư liệu liên quan.

III/ Tiến trình dạy và học:

1. Dạy học bài mới:

Giới thiệu bài: (1 phút)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 05/11/2022 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 48, Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương III: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000. @&? Tiết 48: Bài 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975. I/ Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm và biết: 1. Kiến thức: Tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước; Nhiệm vụ cách mạng nước ta năm đầu sau đại thắng Xuân 1975; Những biện pháp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc - Nam, tinh thần độc lập, niềm tin vào Đảng. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá. II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - G: Kênh hình H.79 tr.168, H.80 tr.169. - H: Tư liệu liên quan. III/ Tiến trình dạy và học: 1. Dạy học bài mới: Giới thiệu bài: (1 phút) Bài mới: Hoạt động 1: I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975: (17 phút) Hoạt động của thầy và trò: Nội dung ghi bảng: Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975. Hoạt động: Cá nhân / Tập thể: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975 cách mạng ở 2 miền Bắc - Nam có những thuận lợi và khó khăn gì? G: Số liệu minh họa. a. Miền Bắc: - Thuận lợi: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH. - Khó khăn: chiến tranh tàn phá nặng nề. b. Miền Nam: - Thuận lợi: giải phóng hoàn toàn, kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. - Khó khăn: + Cơ sở của chế độ cũ và di hại xã hội vẫn còn. + Kinh tế lạc hậu, lệ thuộc. Hoạt động 2: III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976): (20 phút) Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Hoạt động: Cá nhân / Tập thể: Cho học sinh trao đổi thảo luận: Việc hoàn thành thống nhất đất nước diễn ra như thế nào? - 9/1975 - 15 – 21/11/1975 - 25/4/1975 - 24/6 – 3/6/1976 - Nội dung của phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI? (H.79 tr.168, H.80 tr.169) - Ý nghĩa Học sinh trình bày, G chuẩn kiến thức (Giáo dục tinh thần đoàn kết của Hồ Chí Minh) Sơ kết. - 25/4 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung. - 24/6 – 3/7/1976 Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên. + Từ 2/7/1976 lấy tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. + Quyết định Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy. + Thủ đô: Hà Nội. + Đổi Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. + Bầu cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất, bầu Ban Dự thảo Hiến pháp. - Ý nghĩa: + Hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước + Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. + Tạo điều kiện để cả nước tiến lên XHCN. 2. Củng cố - Dặn dò: (7 phút) - * Bài cũ:Ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. - Tìm hiểu: + Việt Nam trong 10 năm đầu đi lên CHXH (1976 - 1985) + Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của nhân dân ta. + Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_9_tiet_48_bai_31_viet_nam_trong_nam_dau_sau.doc
Giáo án liên quan