Đề kiểm tra môn âm nhạc, học kì 1, lớp 8

Câu 1. Câu hát Tung bay màu khăn thắm. có trong bài hát nào?

A. Mùa thu ngày khai trường C. Tuổihồng

B. Lídĩa bánh bò D. Hò ba lí

pdf5 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn âm nhạc, học kì 1, lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề 2 (Thời gian làm bài : 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Cấp độ tư duy cần đánh giá Nội dung kiến thức cần đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở mức độ thấp Vận dụng ở mức độ cao Học hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 Nhạc lí Câu 2, 3 Tập đọc nhạc Câu 5 Câu 4 Câu 10 Âm nhạc thường thức Câu 6 Câu 7 Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 Tổng số điểm 5 2 1 2 Tỷ lệ 50% 20% 10% 20% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng). Câu 1. Câu hát Tung bay màu khăn thắm... có trong bài hát nào? A. Mùa thu ngày khai trường C. Tuổi hồng B. Lí dĩa bánh bò D. Hò ba lí Câu 2. Giọng La thứ hoà thanh là gì? A. Giọng thứ có âm bậc IV nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. B. Giọng thứ có âm bậc V nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. C. Giọng thứ có âm bậc VI nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. Câu 3. Hoá biểu có hai dấu giáng gồm những âm nào giáng? A. Mi giáng, Si giáng C. Si giáng, Mi giáng B. Si giáng, Đô giáng D. Si giáng, Rê giáng Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?  A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 3- Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 4- Chim hót đầu xuân B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô D. Cả A và C Câu 6. Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả bài hát nào? A. Một mùa xuân nho nhỏ C. Hò kéo pháo B. Bóng cây kơ-nia D. Tuổi hồng Câu 7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào? A. Trống B. Cồng, chiêng C. Đàn t’ rưng D. Đàn đá II. Tự luận Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. Câu 8. Chép lời bài hát Hò ba lí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Mùa thu ngày khai trường (viết dưới 50 chữ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 3- Hãy hót chú chim nhỏ hay hót còn 2 nốt nhạc viết sai trường độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc dưới. Đáp án 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Câu hát Tung bay màu khăn thắm... có trong bài hát nào? A. Mùa thu ngày khai trường Câu 2. Giọng La thứ hoà thanh là gì? D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. Câu 3. Hoá biểu có hai dấu giáng gồm những âm nào giáng? C. Si giáng, Mi giáng Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào?  A. TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? B. TĐN số 2- Trở về Su-ri-en-tô Câu 6. Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả bài hát nào? C. Hò kéo pháo Câu 7. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào? D. Đàn đá 2. Tự luận Câu 8. Chép lời bài hát Hò ba lí. Theo SGK Âm nhạc 8, trang 27. Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Mùa thu ngày khai trường (viết dưới 50 chữ). HS viết nhiều cảm nhận khác nhau (về nội dung, sắc thái, tình cảm...), GV đánh giá tuỳ theo từng bài. Câu 10. Đáp án đúng là: Thang điểm 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 2. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 3. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 4. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 5. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 6. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 7. Trả lời đúng được 1 điểm. 2. Tự luận Câu 8. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 9. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 10. Hoàn thành được 1 điểm. Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu. Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222

File đính kèm:

  • pdfI2.pdf
Giáo án liên quan