Đề kiểm tra khảo sát chất lượng Tháng 9 môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Khổng Lào (Có đáp án và thang điểm)

Câu 1: (3điểm) Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất:

a) Khí ammoniac tạo nên từ N và H.

b) Photpho đỏ tạo nên từ P.

c) Axitclohiđ tạo nên từ H và Cl.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 22/04/2023 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng Tháng 9 môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Khổng Lào (Có đáp án và thang điểm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS KHỔNG LÀO Đề thi chính thức (đề thi gồm 3 câu) KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 Môn: Hóa học. Lớp 8 Năm học: 2017 - 2018 Ngày thi: / / 2017 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI Câu 1: (3điểm) Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a) Khí ammoniac tạo nên từ N và H. b) Photpho đỏ tạo nên từ P. c) Axitclohiđ tạo nên từ H và Cl. d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f) Kim loại magie tạo nên từ Mg. Câu 2: (4 điểm) Viết CTHH của chất sau và cho biết ý nghĩa của CTHH đó: Natri clorua (muối ăn), biết trong phân tử có 1 Na và 1 Cl. Câu 3: (3 điểm) Cho một số chất có CTHH sau: H2, CO2, H2O, O2, hãy phân biệt đâu là đơn chất, đâu là hợp chất? ----------------------------------------------------------------- PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS KHỔNG LÀO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Khối: 8 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 45’ (không kể thời gian chép đề) Câu Đáp án Điểm Câu 1 (3điểm) a) Khí ammoniac là hợp chất vì chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học. b) Photpho đỏ là đơn chất vì chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học. c) Axitclohiđric là hợp chất vì chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học. d) Canxi cacbonat là hợp chất vì chất được tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học. e) Glucozơ là hợp chất vì chất được tạo nên từ 3 nguyên tố hóa học. f) Kim loại magie là đơn chất vì chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 2 (4điểm) - CTHH: NaCl 1 - Ý nghĩa của CTHH: + Natriclorua được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học ( Na và Cl) 1 + Có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử Cl trong 1 phân tử 1 + Phân tử khối bằng: 23 + 35,5 = 58,5 (đvC) 1 Câu 3 (3điểm) - Đơn chất: H2, O2 - Hợp chất: CO2, H2O 1,5 1,5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_khao_sat_chat_luong_thang_9_mon_hoa_hoc_lop_8_na.doc