Đề cương hướng dẫn học sinh tự ôn tại nhà đợt 2 môn Lịch sử Lớp 9 năm 2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Câu 1: Nêu những nét chung nổi bật của châu Á từ sau năm 1945.

Câu 2: Những thành tựu kinh tế, xã hội của châu Á (1945 đến nay).

Câu 3: Sự ra đời của tổ chức ASEAN ( Hoàn cảnh thành lập, Mục tiêu hoạt động)

 

doc1 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương hướng dẫn học sinh tự ôn tại nhà đợt 2 môn Lịch sử Lớp 9 năm 2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP CHO HỌC SINH MÔN: LỊCH SỬ 9 Câu 1: Nêu những nét chung nổi bật của châu Á từ sau năm 1945. Câu 2: Những thành tựu kinh tế, xã hội của châu Á (1945 đến nay). Câu 3: Sự ra đời của tổ chức ASEAN ( Hoàn cảnh thành lập, Mục tiêu hoạt động) Câu 4: Nước ta tham gia Liên hợp quốc vào thời gian nào? Nêu tên 5 tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam mà em biết? Câu 5: Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương? Câu 6: Hãy phân tích thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Câu 7: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Câu 8: Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 9: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga. Câu 10: Vai trò của Lê-nin đối với thành công của cách mạng tháng Mười. Câu 11: Cho biết kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? Câu 12: Cho biết nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Tại sao Thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên? Câu 13: Tại sao sau thất bại ở Đà Nẵng, thực dân Pháp lại chọn Gia Định là điểm tấn công tiếp theo? Câu 14: Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX? (Thời gian, địa bàn hoạt động, lực lượng, tính chất, phương pháp đấu tranh, kết quả, ý nghĩa)

File đính kèm:

  • docde_cuong_huong_dan_hoc_sinh_tu_on_tai_nha_dot_2_mon_lich_su.doc
Giáo án liên quan