Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh năm 2012 - Khối A1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

Môn: TIẾNG ANH; Khối A1

Mã đề thi

Câu số

318 426 537 681 794 859

1. B B B B B C

2. C A B D B A

3. C D C C C B

4. B B A A B C

5. B C C B A A

6. B D D C D C

7. C B A D D B

8. D A B A D D

pdf2 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 29/10/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh năm 2012 - Khối A1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 1 Mã đề thi Câu số 318 426 537 681 794 859 1. B B B B B C 2. C A B D B A 3. C D C C C B 4. B B A A B C 5. B C C B A A 6. B D D C D C 7. C B A D D B 8. D A B A D D 9. A C B D A A 10. B D C C D C 11. A B A D C A 12. D A B B B B 13. B A D A A B 14. C B C D D A 15. D C C D B C 16. D B B A D C 17. B D C B A B 18. C C A C D D 19. D C B B B D 20. D C C A D D 21. B B B A D D 22. B D A D D A 23. A C A A C B 24. C D C C C C 25. B D A A D D 26. A D D B A A 27. A A A D D A 28. D D A A C D 29. A B C A B C 30. B B C A C D 31. C B D C A B 32. D C C B C A 33. A B A D D C 34. D A A C D D 35. D A C D D A 36. C A A A C C 37. C A C B B D 38. C D D D C D 39. B C C B A C 40. C B B C A D 2 Mã đề thi Câu số 318 426 537 681 794 859 41. A C D B A A 42. B A A C B B 43. C B B C C B 44. A D C A A B 45. C C A A B D 46. D D B A B D 47. B C D A C A 48. D D D A A D 49. A A D B A B 50. A B D B A A 51. A D B D C B 52. B A D A B A 53. D D D C A D 54. D C A B D A 55. A B B A D A 56. C B C B B B 57. A D B D A A 58. B A B A B B 59. C B D D D D 60. C B B C A D 61. A D A B B B 62. A A D C B C 63. C C B B C A 64. B B D C D B 65. B C D C A C 66. A C D C B B 67. A C D D D C 68. D C A B C C 69. D B A D C A 70. A A C C A B 71. C D D B C C 72. D A A D B D 73. D C C D B C 74. A A B C C C 75. B A B C B C 76. D D A D C C 77. D D D B C A 78. C C C C A B 79. B A C D A D 80. C A B B C B

File đính kèm:

  • pdfdap_an_de_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_mon_tieng_anh_nam_2012_khoi.pdf