Bài giảng Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục

30+ 20=

0 cộng 0 bằng o, viết 0

3 cộng 2 bằng 5, viết 5

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Môn: Toán 1 Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1. Số tròn chục? + 30 20 + * 0 cộng 0 bằng o, viết 0 * 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 30 + 20 = Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục 50 5 0 Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục 1. Tính: 20 60 20 30 70 10 20 30 60 40 20 + + + + + + 20 60 20 30 70 10 20 30 60 40 20 + + + + + + 0 6 0 4 0 9 0 8 0 7 0 9 40 + 10 = 30 + 40 = 50 + 30 = 30 + 30 = 60 + 20 = 30 + 50 = 20 + 50 = 10 + 80 = 40 + 20 = Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục 2.Tính nhẩm: 20 + 30 = ? Nhẩm: 2 chục + 3 chục = 5 chục Vậy: 20 + 30 = 50 0 5 0 6 0 7 0 7 0 8 0 9 0 8 0 8 0 6 Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục 3. Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi ? Tóm tắt: Bình có : 20 viên bi Thêm : 10 viên bi Có tất cả : … viên bi ? Bài giải Bình có tất cả là: 20 + 10 = 30 (viên bi) Đáp số: 30 viên bi Thứ ngày tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 91: Cộng các số tròn chục 4. , = ? 20 + 40 … 80 50 … 30 + 20 60 + 10 … 60 70 … 30 + 40 = =

File đính kèm:

  • pptCong cac so chon truc.ppt
Giáo án liên quan