Bài giảng Toán phép trừ trong phạm vi 6_ Đào Thị Chiên

Kiểm tra bài cũ:

4 + 1 +1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 =

 

ppt14 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán phép trừ trong phạm vi 6_ Đào Thị Chiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện: Đào Thị Chiờn Trường Tiểu học Kim Đồng – Đăk Hà – Kon Tum Kiểm tra bài cũ: Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN 4 + 1 +1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 = Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 1 = 5 6 – 5 = 1 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 6 – 3 = 3 6 – 3 = 3 6 – 1 = 5 6 – 2 = 4 6 – 3 = 3 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 5 = 1 6 – 4 = 2 6 – 3 = 3 6 – 1 = 6 – 5 = 6 – 2 = 6 – 4 = 6 – 3 = Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN 5 1 4 2 3 Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 Bài 1: Tính 4 6 2 6 2 1 4 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Phép trừ trong phạm vi 6 - 5 6 - - 3 6 0 6 3 5 6 - 1 6 - - Luyện tập Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Bài 2 : Tính 5 + 1 = 6 – 5 = 4 + 2 = 3 + 3 = 6 1 6 6 Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 3 = 6 – 2 = 4 3 6 – 1 = 5 6 – 6 = 6 – 4 = 2 0 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Phép trừ trong phạm vi 6 Bài 3 : Tính 6 – 4 – 2 = 6 – 2 – 4 = 6 – 2 – 1 = 6 – 1 – 2 = 6 – 3 – 3 = 6 – 6 = 0 0 3 3 0 0 Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN Bài 4 : Viết phép tính thích hợp Phép trừ trong phạm vi 6 Củng cố Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 TOÁN 6 – 1 = 6 – 2 = 6 – 3 = 6 – 4 = 6 – 5 = 5 4 3 2 1

File đính kèm:

  • pptToan Phep tru trong pham vi 6.ppt
Giáo án liên quan