Bài giảng Toán 1 - Tiết 55: Phép cộng trong phạm vi 9

Bài giảng Toán 1 - Tiết 55: Phép cộng trong phạm vi 9

BÀI TẬP:

Bài 1: Tính

Bài 3: Tính

4 + 5 =

4 + 1 + 4 =

4 + 2 + 3 =

6 + 3 =

6 + 1 + 2 =

6 + 3 + 0 =

Bài 3: Tính

Bài 4a: Viết phép tính thích hợp

 

ppt10 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 55: Phép cộng trong phạm vi 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !to¸n líp 1Kiểm tra bài cũ 7 + 1 = 8 - 7 =88 5 + 3 = 4 + 4 =1 8 8 + 1= ... 7 + 2 = ... 1 + 8 = ....2 + 7 = .... 3 + 6 = .... 6+ 3 = ... 9 9 9 9 9 9 4 + 5 = .... 9 5 + 4 = .... 9 TOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9989799Bài 1: TínhTOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9BÀI TẬP:2. Tính: 2 + 7 = 0 + 9 = 8 – 5 =9 8 + 1 = 5 + 2 = 6 – 1 =4 + 5 = 4 + 4 = 7 – 4 =9 3 9 8 3 9 7 5 TOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9BÀI TẬP:Bài 3: Tính6 + 3 =6 + 1 + 2 =6 + 3 + 0 =4 + 5 =4 + 1 + 4 =4 + 2 + 3 =9TOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9BÀI TẬP:1 + 8 =1 + 2 + 6 =1 + 5 + 3 =99999999.........8+1=9TOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9BÀI TẬP:Bài 4a: Viết phép tính thích hợpTOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9BÀI TẬP:Bài 4b: Viết phép tính thích hợp7+2=9TOÁN 1PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 98 + 1= ... 7 + 2 = ... 1 + 8 = ....2 + 7 = .... 3 + 6 = .... 6+ 3 = ... 9 9 9 9 9 9 4 + 5 = .... 9 4 + 5 = .... 9 XIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_55_phep_cong_trong_pham_vi_9.ppt
Giáo án liên quan