Bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 9: Natural disasters - Skills 1

Ex1: Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box,then find them in the article and underline them. What do they mean?

ppt6 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 9: Natural disasters - Skills 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome everybody•Unit 9: Natural DisasterSkills 1• New words: - essential: cần thiết - wreak havoc: tàn phá - destructive: phá hoại - guidelines: hướng dẫn - emergency: trường hợp khẩn cấp I. ReadingEx1: Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box,then find them in the article and underline them. What do they mean? Ex1: Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box,then find them in the article and underline them. What do they mean?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_8_unit_9_natural_disasters_skills_1.ppt