Bài giảng môn vật lý 9 - Tiết 61: Tổng kết chuơng III – quang học

Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Trả lời được các câu hỏi trong phần tự kiểm tra.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải được các bài tập trong phần vận dụng.

2. Kỹ năng :

- Rèn kỹ năng phân tích, trả lời câu hỏi quang học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn vật lý 9 - Tiết 61: Tổng kết chuơng III – quang học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :2/4/2012 Ngày giảng :5/4/2012. Tiết 61. Tổng kết chơng III – quang học. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Trả lời được các câu hỏi trong phần tự kiểm tra. - Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải được các bài tập trong phần vận dụng. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng phân tích, trả lời câu hỏi quang học. 3. Thái độ : - Có tính thần hợp tác, có tính chính xác. II. Đồ dùng dạy học. - GV. - HS. III. Phương pháp dạy học : Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại. IV. Tổ chức giờ học * Giới thiệu bài. *Hoạt động 1. Trả lời các câu hỏi trong phàn tự kiểm tra. - Mục tiêu : Trả lời được các câu hỏi trong phần tự kiểm tra. - Thời gian : 20 phút. - Cách tiến hành : Phương pháp đàm thoại. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Bước 1: HĐ cá nhân - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi tự kiểm tra và chỉ định từng HS trả lời. - Gọi HS khác phát biểu, đánh giá các câu trả lời của bạn. *Bước 2: HĐ cả lớp - GV phát biểu nhận xét và hợp thức hoá kết luận cuối cùng. (nên cho HS trả lời khoảng 10 câu: Trừ các câu 2, 5, 8, 12, 14, 16). * Kết luận. GV tiểu kết hoạt động 1. - Cá nhân trình bày câu trả lời cho các câu hỏi tự kiểm tra. - HS khác phát biểu, đánh giá câu trả lời của bạn. - HS nghe, ghi nhớ. *Hoạt động 2. Làm một số bài tập vận dụng. - Mục tiêu : Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải được các bài tập trong phần vận dụng. - Thời gian : 15 phút. - Cách tiến hành : Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại. *Bước 1: HĐ cá nhân - Yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời các câu hỏi 20, 21, 22. - Gọi HS trả lời từng câu hỏi và yêu cầu HS khác nhận xét. - GV nhận xét, hợp thức hoá câu trả lời. - Yêu câu từng HS trình bày bài tập 22. - Gọi 1HS lên bảng làm phần a. - Hướng dẫn HS làm phần c: A/B/ là đường trung bình của tam giác AB0. *Bước 2: HĐ cá nhân - Yêu cầu từng HS làm bài tập 23a.(có thể gọi HS nêu cách vẽ) - GV vẽ hình lên bảng theo các bước HS nêu. - Hướng dẫn HS làm phần b : * Kết luận. GV tiểu kết hoạt động 2. - Cá nhân tìm hiểu nội dung và trả lời các câu 20, 21, 22 : Câu 20 : D Câu 21: a – 4; b – 3; c – 2; d – 1. Câu 22a : B I B/ AF A/ 0 b) A/B/ là ảnh ảo. c) 0A/ = 0,5 0A = 10 cm. B I B/ A O A/ - Từng HS làm phần a, Từng HS làm phần b, theo hướng dẫn của GV : (biến đổi các tỉ số từ cá cặp tam giác đồng dạng để lập được phương trình ẩn A/B/). +) Xét các cặp tam giác đồng dạng : (1) và 0I = AB (2) Từ (1) và (2) tính đợc A/B/ = 2,86 (cm). - HS nghe, ghi nhớ. V.Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà. - Ôn lại các kiến thức trên ở chương III. - Làm bài tập 24, 25, 26 SGK/ 152. - Tìm hiểu bài 59.

File đính kèm:

  • doct61.doc
Giáo án liên quan