Bài giảng lớp 6 môn Đại số - Kiểm tra 15 phút

Câu 1: (2,5 đ) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng?

 a/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x -5 là:

A. (-2; -1) B. (3; 2) C. ( 1; -3) D . (0; 4)

 b/ Cho hàm số bậc nhất y = 1- 2x. Các hệ số của hàm số là:

A. a = 1, b = 2 B . a = 1, b = -2 C. a = 2, b = 1 D. a = -2, b =1

 c/ Hàm số y = ( 1 - 2m).x + 3 là hàm số bậc nhất khi:

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 6 môn Đại số - Kiểm tra 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họvà tên: ........................ Ngày ....tháng 12 năm 2006 Lớp:................................ Kiểm tra 15 phút. Điểm Lời phê Đề bài Câu 1: (2,5 đ) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng? a/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x -5 là: A. (-2; -1) B. (3; 2) C. ( 1; -3) D . (0; 4) b/ Cho hàm số bậc nhất y = 1- 2x. Các hệ số của hàm số là: A. a = 1, b = 2 B . a = 1, b = -2 C. a = 2, b = 1 D. a = -2, b =1 c/ Hàm số y = ( 1 - 2m).x + 3 là hàm số bậc nhất khi: A. B . C. D. d/ Đường thẳng y = -2x +3 cắt đường thẳng: A. y = x + 1 B . y = -2x + 3 C. y = -2x -1 D. y = 1- 2x e/ Cho hàm số y = ( m -1 ).x + m với m là tham số. Hàm số đồng biến khi: A. m = 1 B . m= 0 C. D. Câu 2: ( 1 đ) Hãy lấy ví dụ về cặp đường thẳng song song, cắt nhau.( mỗi trường hợp lấy 1 ví dụ). Câu 3: (6,5đ) a / Xác định hàm số y = 2x +b biết đồ thị của nó đi qua điểm (4;5). b/ Vẽ đồ thị hàm số tìm được. c/ Gọi giao điểm của đồ thị hàm số đó với hai trục toạ độ là A và B. tính diện tích tam giác AOB và khoảng cách từ gốc O đến đồ thị hàm số đó. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockiem tra 15' 14DS( 25-26).doc
Giáo án liên quan