Bài giảng Học vần Bài 6: be -Bè- bé- bẻ- bẽ- bẹ

Kiểm tra bài cũ

bè, bẽ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Bài 6: be -Bè- bé- bẻ- bẽ- bẹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bè, bẽ Kiểm tra bài cũ b e be bé bè bẻ bẹ bẽ Học vần bé Học vần bè Học vần bẻ Học vần bẹ Học vần be – bè – bé - bẻ - bẽ- bẹ Học vần b e be \ be / ? ~ . bẹ bẽ bẻ bè bé e be bé be be bè bè be – bè – bé - bẻ - bẽ- bẹ Học vần be – bè – bé - bẻ - bẽ- bẹ Học vần be – bè – bé - bẻ - bẽ- bẹ Học vần be – bè – bé - bẻ - bẽ- bẹ

File đính kèm:

  • pptbai 6 be be.ppt
Giáo án liên quan