Bài giảng học vần bài 55: eng, iêng

Đọc:

cây sung

trung thu

củ gừng

vui mừng

 

ppt19 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng học vần bài 55: eng, iêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần 1. Đọc: ung ưng cây sung trung thu củ gừng vui mừng Kiểm tra bài cũ Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần 1. Đọc: Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng. Kiểm tra bài cũ Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần 1.Đọc: 2.Viết: Kiểm tra bài cũ Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng ng e iê eng- iêng eng: iêng: Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng Thø s¸u ngµy 28 tháng 11 n¨m 2010 Học vần ung ưng cây sung trung thu củ gừng vui mừng Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng. I. Đọc? Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bài 55: Học vần e ng x eng  lưỡi xẻng iê ng ch iêng trống, chiêng eng- iêng cái kẻng xà beng củ riềng bay liệng Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Học vần Bài 55: eng- iêng

File đính kèm:

  • pptbai 55 eng ieng.ppt
Giáo án liên quan