Ôn tập học kì II Toán 7

Câu 1. Thời gian giải 1 bài toỏn của 35 học sinh được

ghi trong bảng sau : (Thời gian tớnh bằng phỳt).

Hỏi dấu hiệu điều tra ở đây là ?

A.Điều tra số học sinh học giỏi toán.

B. Điều tra số học sinh học giỏi văn.

C. Điều tra thời gian giải 1 bài toán của học sinh.

D. Điều tra thời gian đi học của học sinh

 

ppt12 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập học kì II Toán 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHAỉO QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO Phoứng GD & ẹT Huyeọn Quaỷn BaùTrửụứng THCS Thanh VaõnHoọi thi oõn taọp hoùc kỡ II Naờm hoùc 2009-2010 Phoứng GD & ẹT Huyeọn Quaỷn Baù Trửụứng THCS Thanh Vaõn Hoọi thi oõn taọp hoùc kỡ II Naờm hoùc 2009-2010 Kớnh chaứo quyự thaày coõ giaựo vaứ caực em hoùc sinhCâu 1. Thời gian giải 1 bài toỏn của 35 học sinh đượcghi trong bảng sau : (Thời gian tớnh bằng phỳt). Hỏi dấu hiệu điều tra ở đây là ?A.Điều tra số học sinh học giỏi toán.B. Điều tra số học sinh học giỏi văn.C. Điều tra thời gian giải 1 bài toán của học sinh.D. Điều tra thời gian đi học của học sinh58796789564379546218635967958967865CCâu 2. Thời gian giải 1 bài toỏn của 35 học sinh đượcghi trong bảng sau : (Thời gian tớnh bằng phỳt). Hỏi số đơn vị điều tra là bao nhiêu?A.1 B. 35C. 25 D. 3658796789564379546218635967958967865B.35Câu 3. Để cộng (Hay trừ) các đơn thức đồng dạng, taA. Cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. B. Cộng (hay trừ) các hệ số với nhau.C. Cộng (hay trừ) các biến với nhau và giữ nguyên phần hệ số. D. Cộng (hay trừ) các biến với nhau. ACâu 4. Trong hình vẽ hai tam giác, ABC DEF bằng nhau theo trường hợp nào ?A. Cạnh - Cạnh - Cạnh.B. Cạnh - Góc - Cạnh.C. Góc - Cạnh - Góc.D. Cả ba trường hợp trên.BCâu 5. Cách sắp xếp nào sau đây đúng (theo lũy thừa giảm dần của biến)A.B.C.D.BCâu 6. Bậc của đa thức là ?A. Bậc của hạng tử có bậc thấp nhất.B. Bậc của hạng tử có bậc cao nhất.C. Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gon của đa thức đó.D. Bậc của tất cả các hạng tử.CCâu 7. Trong tam giác MNP có điểm O cách đều 3 đỉnh tam giác. Khi đó O là giao điểm của ba đường nào trong tam giác ?A. Ba đường cao.B. Ba đường trung trực.C. Ba đường trung tuyến.D. Ba đường phân giác.BCâu 8. Nghiệm của đa thức f(x) = 2x-2 là ?A. -1B. 0C. 1D. -2CCâu 9.Cho ABC có = 82 độ và = 50 độ Hỏi góc C bằng bao nhiêu độ ?A. 45 độ B. 48 độC. 55 độ D. 60 độB. 48 độCâu 10.Giá trị của biểu thức 5x + 2y tại x = 1 và y = 3 là ? A.12 B. 7 C. 10 D. 11D. 11

File đính kèm:

  • pptcau hoi on tapchu de toan hoc lop 7.ppt
Giáo án liên quan