Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt môn thi: toán thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 3: (2,5 điểm)

 Một công ty vận tải điều một số xe tải để chở 90 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 2 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau.

Bài 4: (3,0 điểm)

 Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Kẻ các đường cao BB` và CC` (B` cạnh AC, C` cạnh AB). Đường thẳng B`C` cắt đường tròn tâm O tại hai điểm M và N ( theo thứ tự N, C`, B`, M).

 a) Chứng minh tứ giác BC`B`C là tứ giác nội tiếp.

 b) Chứng minh AM = AN.

 c) AM2 = AC`.AB

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 03/11/2016 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt môn thi: toán thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010 Đề chính thức Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 01/7/2010 --------------------------------- Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: a) 3(x – 1) = 2+x b) x2 + 5x – 6 = 0 Bài 2: (2,0 điểm) a) Cho phương trình x2 – x + 1 – m ( m là tham số ). Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho có nghiệm. b) Xác định các hệ số a, b biết rằng hệ phương trình có nghiệm ( -). Bài 3: (2,5 điểm) Một công ty vận tải điều một số xe tải để chở 90 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 2 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau. Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Kẻ các đường cao BB` và CC` (B` cạnh AC, C` cạnh AB). Đường thẳng B`C` cắt đường tròn tâm O tại hai điểm M và N ( theo thứ tự N, C`, B`, M). a) Chứng minh tứ giác BC`B`C là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh AM = AN. c) AM2 = AC`.AB Bài 5:(1,0 điểm). Cho các số a, b, c thỏa mãn các điều kiện 0 3 . HẾT SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY : 30 - 6 - 2010 ĐÁP ÁN: Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau: a) 3(x – 1) = 2+x 3x – 3 = 2 + x 2x = 5 . Vậy x = b) x2 + 5x – 6 = 0 Ta có : a + b + c = 1 +5 - 6 = 0 . Nên pt có hai nghiệm là x1 = 1 ; x2 =-6 Bài 2: (2,0 điểm) a) Cho phương trình x2 – x + 1 – m ( m là tham số ). Tìm điều kiện của m để phương đã cho có nghiệm. Ta có ∆ = 1 -4(1 -m) = 4m - 3 . Để pt có nghiệm thì ∆ ≥ 0 Û 4m - 3 ≥ 0 Û m ≥ b) Xác định các hệ số a, b biết rằng hệ phương trình có nghiệm ( -). Ta có : Bài 3: (2,5 điểm) Một công ty vận tải điều một số xe tải để chở 90 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 2 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau. Gọi x (xe) là số xe tải dự định điều đến đế chở hàng . ĐK : x ÎN , x > 2 Theo dự định mỗi xe chở : (tấn) . Thực tế mỗi xe phải chở (tấn) Vì thực tế mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn nên ta có pt: - = 0,5 Giải pt ta được x1 = 20 (TMĐK) ; x2 = -18 (loai). Vậy số xe tải dự định điều đến đế chở hàng là 20 chiếc Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Kẻ các đường cao BB` và CC` (B` cạnh AC, C` cạnh AB). Đường thẳng B`C` cắt đường tròn tâm O tại hai điểm M và N ( theo thứ tự N, C`, B`, M). a) Chứng minh tứ giác BC`B`C là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh AM = AN. c) AM2 = AC`.AB C’và B’ cùng nhìn B,C dưới những góc vuông nên tứ giác BC`B`C là tứ giác nội tiếp. BC`B`C là tứ giác nội tiếp nên ta có (cùng bù ) Nhưng : = sđ  ; = sđ . Vậy MA = NA c) ∆C’AM ∆ ABM (g.g)Þ . Hay AM 2 = AC’.AB Bài 5:(1,0 điểm). Cho các số a, b, c thỏa mãn các điều kiện 0 3 Ta có (b-c)2 ≥ 0Þ b2 ≥ 2bc - c2 Vì pt ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm nên có ∆ = b2 - 4ac 0 ;b>0 nên c>0) Þ b2 < 4ac Û 2bc - c2 < 4ac Û 4a > 2b-c Û a+b+c > 3b - 3a Û > 3 (Đpcm)

File đính kèm:

  • docDe va DA Toan TS lop 10 tinh Binh Dinh 2010-2011.doc