Giáo án Đại số 11 - Tiết 60, 61: Ôn tập chương IV

1. Về mặt kiến thức

- Khái niệm cơ bản về giới hạn của dãy số, của hàm số

- Khái niệm hàm số liên tục và các tính chất

2. Về kĩ năng

- Hệ thống hóa các kiến thức của chương

- Biết tính giới hạn của hàm số, dãy số.

- Xét được tính liên tục của hàm số.

3. Về tư duy, thái độ

- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 - Tiết 60, 61: Ôn tập chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập chương iv Tiết thứ: 60 - 61 Ngày soạn: 15 - 2 - 2011 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C1, Ngày dạy:.. 11C5 Ngày dạy:.. I - Mục tiêu bài học Học sinh cần nắm được: 1. Về mặt kiến thức - Khái niệm cơ bản về giới hạn của dãy số, của hàm số - Khái niệm hàm số liên tục và các tính chất 2. Về kĩ năng - Hệ thống hóa các kiến thức của chương - Biết tính giới hạn của hàm số, dãy số. - Xét được tính liên tục của hàm số. 3. Về tư duy, thái độ - Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II- Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo III – Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Nêu định nghĩa hàm số liên tục 2. Dạy bài mới Đặt vấn đề: Bài học sẽ giúp ta củng cố ôn tập những kiến thức cơ bản về giới hạn Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức Thời gian:10 phút Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức chính của chương Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Những kiến thức trọng tâm của chương? Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Tiếp cận khái niệm Cho học sinh nhắc lại các bài của chương HĐTP 2: Hình thành khái niệm Hướng dẫn tìm hiểu những mảng kiến thức cơ bản HĐTP 3: Củng cố khái niệm Cho HS xây dựng các mối liên hệ Nhắc tên các bài gồm bài Nêu những mục cụ thể Nêu các mối liên quan Chương IV- Giới hạn Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục Hoạt động 2: Ôn tập về giới hạn của dãy số Thời gian: 30 phút Mục tiêu: Nắm được phương pháp tìm giới hạn của dãy số Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Trước hết, ta tính giới hạn của dãy số. Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề Phân tích lời giải HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Mỗi HS giải một câu Bài 1: Tớnh cỏc giới hạn sau: a) lim b) lim c) lim d) lim e)lim f)lim() g) lim HD: a) 2 b) c) 0 d) 2 e) 2 f) -1 g) 0 Hoạt động 3: Ôn tập về giới hạn hàm số Thời gian: 25 phút Mục tiêu: Nắm được phương pháp tính giới hạn của hàm số Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Phần này ta nghiên cứu một số bài về giới hạn của hàm số. Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề Phân tích lời giải HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Ghi đề và tìm hiểu Giải chi tiết từng câu Ghi nhận Bài 2: Tớnh cỏc giới hạn sau: a) b) c) d) e) f) g) h) HD: a) - b) 1 c) d) f) g) h) Hoạt động 4: Xét tính liên tục của hàm số Thời gian: 15 phút Mục tiêu: Nắm được phương pháp xét tính liên tục của hàm số Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi Đặt vấn đề: Phần này giúp chúng ta biết xét tính liên tục của hàm số . Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu HĐTP 1: Dẫn dắt Đọc đề Phân tích lời giải HĐTP 2: Thực hiện giải Gọi HS lên bảng Nhận xét bài làm Chính xác hoá HĐTP3: Củng cố bài giải Lưu ý khi giải bài toán Mở rộng, tổng quát hoá bài toán Tìm hiểu Giải chi tiết từng câu Ghi nhận Bài 3: Xột sự liờn tục của cỏc hàm số sau: a) f(x) = tại xo = 1 b) f(x) = tại xo = 2 HD: Không liên tục Liên tục 3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà Hoạt động 5: Củng cố toàn bài Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Trình chiếu Chiếu câu hỏi củng cố bài Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV Qua chương này, các em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm? Hướng dẫn HS làm bài ở nhà Ghi nhớ Bài tập về nhà: Bài 5 - 8 trang 142 – 143.

File đính kèm:

  • docminh giao an On tap chuong 4 CB.doc