Đề kiểm tra môn mỹ thuật học kỳ I lớp 6

1. Yêucầu

Kiến thức

- Nhận biết được đặc điểm, hìnhdạng, tỉlệcủamẫu.

- Biết cáchvẽ và so sánh để tìm ratỉlệ đúngcủamẫu.

Kĩnăng

-Vẽ được hình cótỉlệgần giốngmẫu, bàivẽ cóbốcục đẹp phùhợpvới

trang giấy.

- Nétvẽ đậm, nhạt. khác nhau.

- Diễntả được 3sắc độ đậm nhạt theocấu trúccủamẫu.

Thái độ

Nhận ravẻ đẹpcủamẫu vàtương quan bàivẽ, về: hình, đậm nhạt, bốcục,.

2. Hình thức kiểm tra

- Làm bài thực hành : Khổ giấy A4.

-Vẽ hình và đậm nhạtbằng bút chì đen.

3. Biểu điểm:

Loại giỏi: (9-10 điểm)

- Biếtsắpxếpbốcục hìnhvẽ phùhợpvới trang giấy.

- Xác định đúngtỉlệ khung hình, nhómmẫu, vậtmẫu vàtỉlệbộ phận.

- Mô phỏng được đặc điểm riêngcủamẫu.

- Nétvẽ có đậm, nhạt, bước đầu diễntả đậm nhạt chínhcủamẫu.

Loại khá (7 - 8 điểm)

-Bốcục bàivẽtương đốihợp lí.

- Hìnhtỉlệgầnvớimẫu.

- Nétvẽ có đậm nhạt.

pdf2 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 07/04/2014 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn mỹ thuật học kỳ I lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ I, LỚP 6 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề bài: VẼ THEO MẪU VẼ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU (BÀI 15 VÀ BÀI 16) 1. Yêu cầu Kiến thức - Nhận biết được đặc điểm, hình dạng, tỉ lệ của mẫu. - Biết cách vẽ và so sánh để tìm ra tỉ lệ đúng của mẫu. Kĩ năng - Vẽ được hình có tỉ lệ gần giống mẫu, bài vẽ có bố cục đẹp phù hợp với trang giấy. - Nét vẽ đậm, nhạt... khác nhau. - Diễn tả được 3 sắc độ đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu. Thái độ Nhận ra vẻ đẹp của mẫu và tương quan bài vẽ, về: hình, đậm nhạt, bố cục,... 2. Hình thức kiểm tra - Làm bài thực hành : Khổ giấy A4. - Vẽ hình và đậm nhạt bằng bút chì đen. 3. Biểu điểm: Loại giỏi: (9-10 điểm) - Biết sắp xếp bố cục hình vẽ phù hợp với trang giấy. - Xác định đúng tỉ lệ khung hình, nhóm mẫu, vật mẫu và tỉ lệ bộ phận. - Mô phỏng được đặc điểm riêng của mẫu. - Nét vẽ có đậm, nhạt, bước đầu diễn tả đậm nhạt chính của mẫu. Loại khá (7 - 8 điểm) - Bố cục bài vẽ tương đối hợp lí. - Hình tỉ lệ gần với mẫu. - Nét vẽ có đậm nhạt. Loại trung bình (5 - 6 điểm) - Bố cục hình vẽ chưa cân đối với trang giấy. - Tỉ lệ còn chưa sát với mẫu. - Nét vẽ chưa có đậm nhạt. Loại yếu kém (dưới 5 điểm) Không đạt những yêu cầu trên.

File đính kèm:

  • pdfHKI1.pdf
  • pdfHKI2.pdf
  • pdfHKI3.pdf
  • pdfHKI4.pdf
Giáo án liên quan