Đề kiểm tra chương IV lớp 10 - Môn Toán - Chủ đề bất đẳng thức - bất phương trình

I.Mục đích kiểm tra:

Kiểm tra chuẩn kiến thức kĩ năng chương 4 trong trương trình đại số lớp 10

1.Về kiến thức:

- Nhớ được : Dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai và BPT bậc hai

- Hiểu được : cách biểu diễn BPT bậc nhất hai ẩn

2.Về kĩ năng

- Biết xét dấu nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai

- Biết biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Biết vận dụng dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình

3.Về thái độ: Làm bài nghiêm túc

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 19/11/2016 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chương IV lớp 10 - Môn Toán - Chủ đề bất đẳng thức - bất phương trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV LỚP 10- MÔN TOÁN CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC- BẤT PHƯƠNG TRÌNH Thời gian: 45 phút (không kể thời gian thu và phát đề). I.Mục đích kiểm tra: Kiểm tra chuẩn kiến thức kĩ năng chương 4 trong trương trình đại số lớp 10 1.Về kiến thức: - Nhớ được : Dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai và BPT bậc hai - Hiểu được : cách biểu diễn BPT bậc nhất hai ẩn 2.Về kĩ năng - Biết xét dấu nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai - Biết biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Biết vận dụng dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình 3.Về thái độ: Làm bài nghiêm túc II.Hình thức kiểm tra - Hình thức: Tự luận - HS làm bài trên lớp III.Ma trận đề kiểm tra MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Tầm quan trọng (Mức cơ bản trọng tâm của KTKN) Trọng số (Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN) Tổng điểm theo ma trận nhận thức Tổng điểm theo thang điểm 10 Dấu của nhị thức bậc nhất 15 2 30 1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 25 2 50 2 Dấu của tam thức bậc hai 15 2 30 1 Bất phương trình bậc hai 45 4 180 6 100% 290 10 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề 1 2 3 4 Tổng Dấu của nhị thức bậc nhất 1a 1 1b 1 2 2 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2 2 1 2 Dấu của tam thức bậc hai 3a 1,5 3b , 5 2,5 3 4 Bất phương trình bậc hai 4a 0,5 4b 1,5 3 2 TỔNG 2 2 3 4 2 4 8 10 BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP Câu 1a: Biết xét dấu nhị thức bậc nhất Câu 1b: Biết xét dấu tam thức bậc hai Câu 2: Biết giải và biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Câu 3a: Hiểu cách giải bất phương trình bậc hai Câu 3b: Vận dụng dấu nhị thức và tam thức bậc hai để giải bất phương trình Câu 4a: Biết tìm điều kiện của bất phương trình Câu 4b: Vận dụng xét dấu nhị thức bậc nhất giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Câu 5: Vận dụng dấu tam thức bậc hai để giải bài toán liên quan đến dấu các nghiệm phương trình bậc hai ĐỀ KIỂM TRA Thời gian: 45 phút Câu 1: Xét dấu của biểu thức sau a) b) Câu 2: Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình sau Câu 3: Giải các bất phương trình sau a) b) Câu 4: Cho bất phương trình a) Tìm điều kiện của bất phương trình trên b) Giải bất phương trình đã cho Câu 5: Cho phương trình Tìm m để phương trình luôn có hai nghiệm âm phân biệt ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điểm 1a ; 1,0 1b Bảng xét dấu biểu thức + 0 - 0 + Kết luận: hoặc 0,5 0,5 2 Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình Miền nghiệm của hệ là phần không bị gạch chéo 2,0 3a Có Vì nên R Vậy bất phương trình vô nghiệm 1,5 3b Có Vậy bất phương trình có nghiệm 1,5 4a Điều kiện: 0,5 4b +) Xét ta được bất phương trình Kết hợp với điều kiện có +) Xét ta được bất phương trình Kết hợp với điều kiện BPT vô nghiệm +) Xét Có Kết hợp với điều kiện có Vậy bất phương trình có tập nghiệm: 1,5 5 Ta có Để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt thì: 1

File đính kèm:

  • dockt chuong 4.PPT.doc