Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 16: Nửa mặt phẳng

Bất kì điểm nào nằm trên đường thẳng cũng là gốc chung của hai tia đối nhau

nửa mặt phẳng bờ a.

nửa mặt phẳng bờ a.

Bất kì đưởng thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau

 

ppt20 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 16: Nửa mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thế nào là nửa mặt phẳng ?nửa mặt phẳng bên trái.nửa mặt phẳng bên phảinửa mặt phẳng bờ a.nửa mặt phẳng bờ a. Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a gọi là nửa mặt phẳng bờ a.nửa mặt phẳng bờ a.nửa mặt phẳng bờ a.*) Nửa mặt phẳng Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O gọi là tia gốc O hay nửa đường thẳng gốc OO.x*) tianửa mặt phẳng bờ a.nửa mặt phẳng bờ a..Oxy*) Hai nửa mặt phẳng đối nhau*) Hai tia đối nhauLà hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng- Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhaunửa mặt phẳng bờ a.nửa mặt phẳng bờ a.Bất kì điểm nào nằm trên đường thẳng cũng là gốc chung của hai tia đối nhauBất kì đưởng thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.OxyBài 1: Điền vào dấu trong câu sau:Hình gồm đường thẳng và bị chia ra bởi xy được gọi là một nửa mặt phẳng bờ xy.xymột phần mặt phẳngBài tập 2 SGK Tr73Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?(I)(II)a(I)(II)Nöa mÆt ph¼ng (I)M .. P: nöa mÆt ph¼ng bê a chøa ®iÓm M.Cách gọi tên nửa mặt phẳngNöa mÆt ph¼ng (II): nöa mÆt ph¼ng bê a chøa ®iÓm P. : nöa mÆt ph¼ng bê a kh«ng chøa ®iÓm M. : nöa mÆt ph¼ng ®èi cña (I). Cách gọi tên khác:N .- Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm N.- Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm P.- Nửa mặt phẳng đối của (II).Cách gọi tên khác:- Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.a(I)(II)M .. PN .nằm cùng phía đối với đường thẳng a.Hai điểm M và NCách gọi tênnằm khác phía đối với đường thẳng a.Hai điểm M và PNối M với N, đoạn thẳng MN có cắt a không?đoạn thẳng MN không cắt a.Nối M với P, đoạn thẳng MP có cắt a không?đoạn thẳng MP cắt a.?1bHS quan sát tranh và điền vào bảng nhóm(thời gian 3 phút).Mặt đườngNửa đường bên tráiNửa đường bên phảiĐường phân cáchHai thanh niên đi xe màu đỏLỗi vi phạm: Không đội mũ BH khi tham gia GT Đi sai làn đườngTheo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016, khi xe máy đi không đúng làn đường thì mức phạt nâng lên từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng Ngoài ra, trường hợp đi không đúng làn đường quy định gây tai nạn thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.2. Tia nằm giữa hai tia- Vẽ hai tia chung gốc (phân biệt) Ox, Oy không đối nhau. - Phần mềm GSPTia Oz hai tia Ox vµ tia OyTia Oz hai tia Ox vµ tia OyTia Oz hai tia Ox vµ tia OyTia Oz hai tia Ox vµ tia OyBài 2 : Điền cụm từ “nằm giữa” hoặc “không nằm giữa” vào các chỗ trống trong các câu sau:n»m gi÷an»m gi÷akh«ng n»m gi÷akh«ng n»m gi÷a Bµi 3. §iÒn §óng (§) hoÆc Sai (S) vào cuèi mçi c©u sau:Trong mÆt ph¼ng, cho ®­êng th¼ng a vµ hai ®iÓm A, B kh«ng n»m trªn a.1) §­êng th¼ng a lµ bê chung cña hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau.2) NÕu hai ®iÓm A vµ B n»m trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê a th× a c¾t ®o¹n th¼ng AB.3) NÕu hai ®iÓm A vµ B n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau bê a th× a c¾t ®o¹n th¼ng AB.4) NÕu ®­êng th¼ng a c¾t ®o¹n th¼ng AB th× hai ®iÓm A vµ ®iÓm B n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau bê a.§S§§aA .. B. BHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm được K/n nửa mặt phẳng, hai nửa MP đối nhau, tia nằm giữa hai tia Làm bài tập: 1,3,4,5 (SGK) - Chuẩn bị ê-ke, thước đo độ cho bài sau.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_tiet_16_nua_mat_phang.ppt
Giáo án liên quan